BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


Composite Application Guidance for WPF

04-07-2008 13:00 leszex@o2.pl

Dokument zatytułowany "Composite Application Guidance for WPF" skupia się na temacie budowy modułowych aplikacji klienckich przy pomocy WPF. Aplikacje modułowe są połączeniem kilku osobnych programów, które współpracują ze sobą w ramach jednej aplikacji posiadającej spójny interfejs użytkownika.

Takie podejście do budowy oprogramowania pozwala na podział aplikacji na logiczne części i rozdział pracy między różne zespoły programistyczne. Publikacja podpowiada w jaki sposób zaprojektować aplikację aby połączenie wyników pracy różnych zespołów było jak najprostsze i bezproblemowe.

Dwa główne tematy, na których skupia się przewodnik to:

  • Modularność - podejście architektoniczne pozwalające na oddzielenie różnych modułów aplikacji (np. logika biznesowa i widok) i rozwijanie ich niezależnie od siebie
  • Integracja interfejsu użytkownika - sposoby na zintegrowanie wielu aplikacji w jednym spójnym systemie prezentowania danych. Pozwala to na prezentowanie informacji z wielu systemów w jeden ujednolicony sposób

Przewodnik zawiera referencyjną implementację, przydatne biblioteki kodu, dokumentację oraz laboratoria "hands-on labs".

 

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.