BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


CONST, READONLY, VOLATILE, IS

16-12-2013 21:31 Konrad Tomczyk
CONST, READONLY, VOLATILE, IS

Na jako takie małe zakończenie kursu podstawowego, poznasz kilka ciekawych słów kluczowych. Zaczniemy może od słowaconst i readonly.

Gdy deklarujemy jakąś zmienną jako const np. const int x = 10; oznacza to że x jest wartością stałą, czyli nie można do niej przypisać nowej wartości ani nie można jej zmienić, zmienna w tym momencie jest tylko do odczytu. To samo działanie powodujereadonly, gdzie zadeklarowana zmienna również będzie tylko do odczytu np:

readonly double zasieg = 54.785 ;
Kiedy używać readonly, a kiedy const? Przyjęło się, że const używa się, gdy zmienna pełni jakąś rolę obliczeniową wewnątrz klasy i nie ma do niej dostępu z zewnątrz. Readonly używa się do zazwyczaj do zmiennych składowych klas do których jest dostęp z zewnątrz klasy, np. podczas dziedziczenia lub gdy ten składnik jest jako public, oczywiście nie jest tutaj nic reguła i nie trzeba się tego trzymać, jednak gdy będziesz coraz więcej programował dojdziesz do wniosku, że takie rozwiązanie jest najlepsze.

Istnieje jeszcze takie jedno ciekawe słowo kluczowe otóż jest to IS, pozwala nam ono za pomocą instrukcji warunkowej if sprawdzić jakiej klasy jest obiekt. np:

Początek kodu:
using System;

class A
{

}

class Pokaz
{
public static void Main()
{

A obiekt = new A();


if (obiekt is Math)
{
Console.WriteLine(„to się nie wyświetli”);
}


if (obiekt is A)
{
Console.WriteLine(„Tak to jest obiekt klasy   A „);
}

}
}

Koniec kodu:

Jest jeszcze jedno słowo ciekawe słowo kluczowe, a mianowicie volatile, jeżeli jakąś zmienną zadeklarujemy jako volatile to będzie to oznaczać, że jej wartość może ulec zmianie poprzez kod spoza programu (z zewnątrz programu) kompilator to wiedząc nie spowoduje, żadnego błędu. Volatile używa się w następujący sposób:

class A
{
volatile int x;
}

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.