BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


IL Disassembly View

10-06-2007 14:01 Dominik Jeske

Po zainstalowaniu wtyczki jest ona dostępna w postaci dodatkowego okna (podobnie jak Disassembly Window, które dokonuje deasemblacji do kodu maszynowego), w którym jest wyświetlany kod deasemblowany w locie do kodu w postaci języka Microsoft Intermediate Language (MSIL) zsynchronizowany z bieżącym kontekstem wykonywania. Widok kodu w tej postaci jest prostszy od kodu maszynowego i na pewno ułatwi rozwiązywanie wielu niskopoziomowych problemów.

Bieżąca wersja wtyczki obsługuje tylko Visual Studio 2005 (minimum w wersji standard) i jest dostępna pod tym adresem.

W następnej wersji wtyczki autor zapowiada dodania pełnych możliwości debugownia.

 

Źródło: joc's bLog

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.