BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


INKREMENTACJA, DEKREMENTACJA I CONTINUE

16-12-2013 16:12 Konrad Tomczyk
INKREMENTACJA, DEKREMENTACJA I CONTINUE

A więc operator inkrementacji (++) powoduje zwiększenie wartości operandu o 1. Operator inkrementacji może być umieszczony przed lub za operandem.

Ogólna deklaracja operatora inkrementacji wygląda następująco:

zmienna++ ;

LUB

++zmienna;

Gdzie zmienna jest wyrażeniem oznaczającym zmienną, własność lub indeksem.

Formą przedrostkową (++zmienna) i przyrostkową(zmienna++) zajmiemy się za chwilę. Tym czasem prześledź poniższy przykład, jak działa polecenie inkrementacji.
Początek kodu:
class Pokaz

{

public static void Main()

{

for (int i = 0 ; i < 10 ; i++)

{

Console.WriteLine(„PĘTLA”);

}

}

}
Koniec kodu:

Jak widzisz w polu interacji jest zastosowany operator inkrementacji czyli zwiększania operandu o 1. Po każdym przejściu pętli zmienna „i” jest zwiększana o 1.

Prześledź teraz poniższy program, aby zobaczyć działanie formy przedrostkowej i przyrostkowej operatora inkrementacji.

Początek kodu:
class Pokaz

{

public static void Main()

{

int y,x ;

x = 100 ;

 

y = x ;

 

Console.WriteLine(„X wynosi : ” + x + ” ,a Y wynosi : ” + y);

 

y = x++ ;

 

Console.WriteLine(„Y wynosi : ” + y);

 

x = 100 ;

 

y = ++x ;

 

Console.WriteLine(„Y wynosi : ” + y);

}

}

Koniec kodu:

Na pewno pojawia się z twojej strony pytanie dlaczego gdy przypisujemy do „y” wartość zmiennej „x” poddanej inkrementacji otrzymujemy „y” równe 100, a „x” równe 101 ? Otóż do zmiennej „y” jest przypisana wartość „x” w sposób przyrostkowy czyli „x++”, działa to tak że na samym początku do zmiennej „y” jest przypisywana wartość „x” czyli 100 poczym dopiero potem jest wykonywany operator ++, czyli zwiększający o 1. Dalej w programie masz napisane zastosowanie formy przedrostkowej, czyli „++x”, gdzie najpierw jest wykonywana inkrementacja zmiennej „x” poczym wartość „x” w tym wypadku już 101, jest dopiero wtedy przypisywana do „y”.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.