BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


MEF Contrib v0.9

17-03-2010 12:00 pwlodek

Pojawiła się nowa wersja biblioteki MEF Contrib. Zawiera ona zbiór ciekawych rozszerzeń do Managed Extensibility Framework tworzonych przez społeczność. W najnowszej wersji, która jest kompatybilna z MEF Preview 9, znalazły się trzy ciekawe rozszerzenia:

GenericCatalog - katalog umożliwiający eksport otwartych generyków (np. IRepository<>),

Warstwa Integracji MEF + Unity - rozszerzenie umożliwiające rozwiązywanie zależności pomiędzy komponentami pochodzącymi z kontenera Unity i z MEFa,

Model Provider - całkowicie własny model umożliwiający pracę z MEFem. Za jego pomocą można definiować eksporty oraz importy z wykorzystaniem atrybutów (tak jak w MEFie), z wykorzystaniem interfejsu "fluent" oraz za pomocą pliku konfiguracyjnego App.config.

Obecna wersja pracuje w .NET 3.5 oraz Silverlight 3. Kod źródłowy oraz wersja binarna dostępne są pod tym adresem.

Źródło: MEF Contrib

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.