BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


modyfikator static

16-12-2013 21:02 Konrad Tomczyk
modyfikator static

W tej lekcji zapoznasz się z modyfikatorem static. Jak sobie przypominasz, wykonywanie programu w C#, zaczyna się właśnie od wywołania publicznej statycznej metody Main(). Dzięki modyfikatorowi static mamy dostęp do składników klasy, nie po przez obiekt tylko bezpośrednio przez klasę, składnik klasy który został zadeklarowany jako static nie może być wywołany przez operator „.” Po przez obiekt, metoda zadeklarowana jako static nie może wywołać innej nie statycznej metody z swojej klasy. Metoda statyczna nie może korzystać z this. Mówiliśmy o tym że każdy obiekt posiada kopie własnych składników, ale należy pamiętać o tym, że nie posiada kopi składników zadeklarowanych jako static.

O.K Teraz przejdziemy do przykładu w którym jest ukazane, jak działa nasz modyfikator static:

Początek kodu:
using System;

 


class Klasa1
{

 


public static string tekst = „”;
public int wartosc;

 

public Klasa1(int w)
{
wartosc = w;
}
}


class Pokaz
{
public static void Main()
{

Klasa1 k = new Klasa1(124);

Console.WriteLine(k.wartosc);
Klasa1.tekst = „To jest tekst”;
Console.WriteLine(Klasa1.tekst);
}

}

Koniec kodu:

Dobrze teraz przejdziemy do wytłumaczenia działania naszego programu. W naszej klasie deklarujemy zmienną tekst typu string która jest zadeklarowana jako static, oznacza to, że mamy do niego dostęp tylko przez nazwę klasy, oczywiście mamy też do niego dostęp w wewnątrz klasy Klasa1. Jeżeli byś napisał k.tekst = „tekst” ; to był by to poważny błąd. Spójrz na naszą metodę WriteLine() klasy Console, jest o metoda statyczna. Jest to bardzo pożyteczny mechanizm, gdyż większość składników możesz zadeklarować jako static, może  na razie ciężko jest znaleźć do niego jakieś proste i praktyczne zastosowanie w naszych dotychczasowych programach, ale będziemy na pewno z niego korzystać w przyszłości, dlatego dobrze jest abyś już pojmował jego działanie.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.