BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


Parallel Extensions to .NET June 2008 CTP

03-06-2008 13:55 leszex@o2.pl

W nowej wersji udało się usunąć wiele błędów, poprawić wydajność całej biblioteki oraz rozszerzyć ją o dodatkowe funkcje.

Trzy największe obszary zmian to:

  • Nowa implementacja Task Parallel Library (TPL) zwiększająca wydajność i skalowalność całej biblioteki
  • Udoskonalenia Parallel LINQ (PLINQ), które jest teraz oparte o nową bibliotekę TPL.
  • Dodanie nowego elementu biblioteki, którym są Coordination Data Structures (CDS). Jest to zbiór klas rozszerzający przestrzeń nazw System.Threading o nowe klasy pozwalające na zarządzanie wątkami na wyższym poziomie niż dotychczas. Są to miedzy innymi "bezpieczne" (thread-safe) kolekcje oraz bardziej złożone mechanizmy synchronizacji wątków.

Bibliotekę można pobrać ze tej strony

Bardziej szczegółowe informacje na temat najnowszej wersji Parallel Extensions można znaleźć tutaj.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.