BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


switch

16-12-2013 16:11 Konrad Tomczyk
switch

zamiast używać kilku instrukcji if(zmienna == wartość) stosujemy instrukcję switch co jest wyjątkowo wydaje, bo pozwala nam jeszcze, na zadeklarowanie przypadku w którym zmienna posiadała by nie przewidywalną wartość, czyli default. Ogólna deklaracja switch wygląda następująco:

switch(zmienna) {

case wartość1 :

instrukcje;

break; lub instrukcja skoku;

case wartość2 :

instrukcje;

break; lub instrukcja skoku;

default:

instrukcje;

break; lub instrukcja skoku;

}

Działanie instrukcji switch prześledź na poniższym przykładzie:

Początek kodu:
using System ;


class Pokaz
{
public static void Main()
{
int wartosc = 10 ;


switch(wartosc)
{
case 1 :
Console.WriteLine(„To się nie wyświetli”);
break ;
case 2 :
Console.WriteLine(„To również się nie wyświetli”);
break ;
case 10 :
Console.WriteLine(„Tak jest zmienna wartosc jest równa 10″);
break ;
default :
Console.WriteLine(„Nie uwzględniono przypadku”);
break ;
}
}

}

Koniec kodu:

Przebieg wykonywania programu w instrukcji switch jest mniej więcej następujący: program sprawdza do którego przypadku case pasuje wartość zmiennej „wartość” w tym wypadku pasuje do case 10 a więc wykonuje od części case 10 : program aż do napotkania break; lub instrukcji skoku, instrukcja skoku może wyglądać tak goto case 1 ; wtedy program przeniesie wykonywanie do przypadku case 1 : a tam analogicznie będzie wykonywać instrukcje aż do napotkania break lub jakiejś instrukcji skoku.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.