BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Aktualności


Wygraj 50 000$

03-06-2005 09:21 User 79106

Konkurs Connected Systems 2005 Developer globalnym konkursem otwartym dla osób lub organizacji praktykujących w dziedzinie rozwioju techniologii. Ma na celu wyróżnić i nagrodzić kreatywność i umiejętności programistyczne przy wykorzystaniu produktów SQL Server 2005, Visual Studio 2005 i BizTalk 2004/2006.

  1. - W konkursie prace oceniane będą w jednej lub więcej z 15 kategorii. Z każdej kategorii zostanie wyłoniony finalista. Zostaną oni zaproszeni na imprezę wydania SQL Server 2005/Visual Studio 2005/Biztalk 2006.
  2. - Zostanie wyłoniony także 1 zwycięzca "publiczności" :) (kod takiej aplikacji zbudowany przy pomocy VS2005 Express i SQL2005 Express musi być udostępniony na stronie GotDotNet) 
  3. - Zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców wśród osób, które startują mając tytuł MCP. Jedna z tych osób będzie wybrana do prezentacji tematu na TechED 2006!, a każda dostanie zaproszenie na to wydarzenie plus dodatkowe nagrody.
  4. - Rozdanych zostanie 9 nagród produktowych (po 3 na produkt), każda po 12 500$ (lub nagrody w postaci oprogramowania)
  5. - Zwycięzca (wyłoniony spośród zwycięzców nagród produktowych) otrzyma 50 000$

Termin rejestracji i dostarczenia opsiu aplikacji: 30 sierpień 2005
Ostateczny termin nadesłania rozwiązania: 15 wrzesień 2005

Więcej informacji na oficjalnej stronie konkursu: http://msdn.microsoft.com/devcompetition

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.