BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyGry platformowe w Construct 2: Obsługa zdarzeń

14-04-2014 14:55 | Sauron192
W tym odcinku nauczysz się tworzyć i obsługiwać zdarzenia związane z animacjami.

Autor: Mateusz Witomski na podstawie https://www.scirra.com/tutorials/243/building-a-platform-game-a-beginners-guide 

Ten samouczek pokazuje, jak stworzyć swoją pierwszą grę platformową. Twoim zadaniem jest utworzenie wyzdarzeń tak, aby zmieniały się odpowiednio animacje gracza w poszczególnych przypadkach.

Przed wykonaniem zadań powinieneś znać podstawowe zagadnienia i komendy programu Construct 2.

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

·      Przełączać animacje: stanie, bieg, spadanie i inne.

·      Tworzyć i obsługiwać zdarzenia związane z animacjami.

Implementacja

Zaczniemy od uruchomienia naszego projektu z poprzedniego odcinka samouczka.

Uruchom projekt Platform_tutorial-I.capx w programie Construct 2.

Naszym zadaniem jest stworzenie prostej gry platformowej.

Zdarzenia

1.     Przejdź do zakładki Event Sheet 1 (Zdarzenia).

   Wybierz Add Event (Dodaj wydarzenie).

   Wybierz Player (Gracz).

   Wybierz On moved (Przeniesienie).

   Kliknij w Add Action (Dodaj akcje).

   Zaznacz PlayerImages (Obraz gracza).

   Kliknij w Set Animation (Ustaw animacje).

   W sekcji Animation wpisz Running (bieganie).

   W sekcji From ustaw beginning.

   Zatwierdź klikając Done (Zrobione).

2.    Uruchom grę i sprawdź sterowanie graczem.

Informacja

Gdy uruchomisz ponownie grę, zauważysz 3 nierealistyczne efekty:

·         postać biegnie tylko w jedną stronę, nawet w momencie zmiany kierunku.

·         gdy postać dobiegnie do ściany, to dalej biegnie.

·         postać biegnie w momencie, kiedy gracz nie trzyma przycisku na klawiaturze.

Aby poradzić sobie z pierwszym problemem, musimy dodać drugą animację gdzie gracz biegnie w przeciwną stronę.

 

3.     Ustaw reakcje gracza na klawisze strzałki w lewo.

   Wybierz Add Event.

   Wybierz Keyboard (Klawiatura).

   Następnie kliknij dwukrotnie w opcje Key is down.

   Wciśnij klawisz lewej strzałki na klawiaturze.

   Wciśnij Ok.

   Zatwierdź klikając Done.

   Kliknij w Add action.

   Wybierz PlayerImages.

   Kliknij dwukrotnie w Set mirrored (Ustaw lustrzane odbicie).

   W sekcji State (Stan) ustaw Mirrored (Lustrzane odbicie).

   Zatwierdź klikając Done.

4.     Ustaw reakcje gracza na klawisze strzałki w prawo.

   Wybierz Add Event.

   Wybierz Keyboard (Klawiatura).

   Następnie kliknij dwukrotnie w opcje Key is down.

   Wciśnij klawisz prawej strzałki z klawiatury.

   Wciśnij Ok.

   Zatwierdź klikając Done.

   Kliknij w Add action.

   Wybierz PlayerImages.

   Kliknij dwukrotnie w Set mirrored.

   W sekcji State (Stan) ustaw Not mirrored (Bez lustrzanego odbicia).

   Zatwierdź klikając Done (Zrobione).

   Efekt końcowy przedstawiono na Rys. 1.

 

image
Rys. 1 Efekt końcowy.

5.     Ustaw reakcje gracza na ściany.

   Wybierz Add event.

   Kliknij w Player.

   Wybierz Platform: Is by wall.

   W sekcji Side(Strona) wybierz left (lewo).

   Zatwierdź klikając Done.

   Kliknij Add action.

   Wybierz PlayerImages.

   Wybierz Set animation (Ustaw animacje).

   W sekcji Animation (Animacja) wpisz Standing.

   W sekcji From ustaw beginning.

   Zatwierdź klikając Done.

   Wybierz Add event.

   Kliknij w Player (Gracz).

   Wybierz Platform: Is by wall.

   W sekcji Side(Strona) wybierz right (prawo).

   Zatwierdź klikając Done.

   Kliknij Add action.

   Wybierz PlayerImages.

   Wybierz Set animation (Ustaw animacje).

   W sekcji Animation (Animacja) wpisz Standing.

   W sekcji From ustaw beginning.

   Zatwierdź klikając.

6.     Usuń skutki uboczne, gdy gracz uderza o ścianę.

   Kliknij prawym przyciskiem na Player - Platform has wall to left.

   Wybierz Add another condition (Dodaj kolejny warunek).

   Wybierz Player (Gracz).

   Następnie wybierz Is moving.

   Następnie odwróć warunek, klikając prawym przyciskiem na Platform is moving.

   Wybierz Invert (Odwróć).

   Wykonaj powyższe kroki dla strony prawej.

   Efekt końcowy przedstawiono na Rys. 2.

 

 

image
Rys. 2 Efekt końcowy.

 

7.     Usuń problem związany z ciągłym ruchem postaci, gdy gracz nie wciska przycisku.

   Wybierz Add event.

   Wybierz Player.

   Wybierz On stopped.

   Zatwierdź klikając Done.

   Kliknij Add Action.

   Wybierz Set animation (Ustaw animacje).

   W sekcji Animation (Animacja) wpisz Standing (Stanie).

   W sekcji From (Od) ustaw beginning (początek).

   Zatwierdź klikając Done.

8.     Ustaw pozycję gracza, gdy spadnie z platformy poza interfejs gry.

   Wybierz Add event.

   Kliknij w Player - Is outside layout.

   Zatwierdź Done.

   Wybierz Add action.

   Kliknij w Set position (Ustaw pozycje).

   Wpisz wartość 370 w sekcji X.

   Wpisz wartość 100 w sekcji Y.

   Zatwierdź klikając Done.

   Efekt końcowy przedstawiono na Rys. 3.

 

 

image
Rys. 3 Efekt końcowy.

9.     Nadaj odpowiednią animację graczowi po tym jak wyląduje.

   Wybierz Add event.

   Wybierz Player.

   Wybierz On landed (Na Lądzie).

   Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na zieloną strzałkę tak, jak przedstawiono na Rys. 4.

 

image
Rys. 4 Dodanie sub-eventu. 

 

   Wybierz Add (Dodaj).

   Następnie kliknij w Add sub-event.

   Wybierz Player.

   Następnie wybierz Is moving.

   Zatwierdź Done.

   Kliknij Add acton.

   Wybierz PlayerImages.

   Następnie Set animation.

   W sekcji Animation (Animacja) wpisz Running (Bieganie).

   Potwierdź klikając Done.

   Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na zieloną strzałkę

   Wybierz Add.

   Następnie kliknij w Add sub-event.

   Wybierz Player.

   Następnie wybierz Is moving.

   Zatwierdź Done.

   Kliknij prawym przyciskiem na to wydarzenie.

   Zaznacz Invert (Odwróć).

   Kliknij Add acton.

   Wybierz PlayerImages.

   Następnie Set animation.

   W sekcji Animation (Animacja) wpisz Standing (Stojąc).

   Potwierdź klikając Done.

   Efekt końcowy przedstawiony na Rys. 5.

 

image
Rys. 5 Efekt końcowy.

 

Podsumowanie

W tym artykule nauczyliśmy się tworzyć zdarzenia i operować animacjami.

W kolejnym artykule wykorzystamy naszą wiedzę, aby dodać możliwość punktacji i oceny postępu w grze. 

 

tagi: GameDev

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.