BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyGry platformowe w Construct 2: Wyświetlanie wyników gry

17-04-2014 18:52 | Sauron192
W tym odcinku nauczysz się jak wyświetlić liczbę punktów i zdrowia.

Autor: Mateusz Witomski na podstawie https://www.scirra.com/tutorials/243/building-a-platform-game-a-beginners-guide 

Ten samouczek pokazuje, jak stworzyć swoją pierwszą grę platformową. Twoim zadaniem jest stworzenie interfejsu dla gracza tak, aby wiedział ile ma punktów i życia. Przypomnimy sobie również, jak tworzy się wydarzenia które pozwolą kontrolować postępowanie gracza.

Przed wykonaniem zadań powinieneś znać podstawowe zagadnienia i komendy programu Construct 2.

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

·      Przypomnisz sobie jak dodać wydarzenia i kontrolować dzięki nim grę.

·      Wyświetlać ilość punktów i zdrowia.

Implementacja

Zaczniemy od uruchomienia naszego projektu z poprzedniego odcinka samouczka.

Uruchom projekt Platform_tutorial-I.capx w programie Construct 2.

Naszym zadaniem jest stworzenie prostej gry platformowej.

1.    Teraz dodaj wydarzenie w związku z wylądowaniem postaci gracza na podłodze.

   Przejdź do zakładki Event Sheet 1.

   Przejdź do wydarzenia Player – Platform On landed / Flooring – Pick nearest.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy na zieloną strzałkę i wybierz Add sub-event.

   Następnie wybierz System.

   Potem kliknij w Comapre two values (Porównaj dwie wartości).

   W sekcji First value (Pierwsza wartość) wpisz prevFloor.

   W sekcji Comprasion (Porównaj) ustaw Less than (Mniej niż).

   W sekcji Second value (Drugra wartosć) wpisz Flooring.floor.

   Kliknij w Add action.

   Wybierz System.

   Wybierz Add to.

   W sekcji Variable wybierz score.

   W sekcji Value wpisz Flooring.score.

   Kliknij Add action.

   Wybierz Set value.

   W sekcji Variable ustaw prevFloor.

   W sekcji Value wpisz Flooring.floor.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy na zieloną strzałkę i wybierz Add sub-event.

   Następnie wybierz System.

   Potem kliknij w Comapretwo values.

   W sekcji First value (Pierwsza wartość) wpisz prevFloor.

   W sekcji Comparsion ustaw Greater or equal (Większe równe).

   W sekcji Second value (Druga wartość) wpisz Flooring.floor.

   Kliknij w Add action.

   Wybierz System.

   Kliknij w Set value.

   Wpisz w Variable wybierz prevFloor.

   Wpisz w Value wpisz Flooring.floor.

   Efekt przedstawiono na Rys. 1. 

 

image
Rys. 1 Porównywanie wartości.

2.    Stwórzmy napis, który będzie informował gracza o jego aktualnym wyniku.

   Przejdź do zakładki Layout 1.

   Po prawej stronie w oknie Projects (Projekty) zmień zakładkę na Layers (Warstwy).

   Kliknij na znak plusa.

   Zaznacz Layer 0.

   Kliknij na ikonę ołówka i zmień nazwę na HUD.

   Upewnij się, że jest zaznaczona warstwa HUD.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy na wolne pole.

   Kliknij w Insert new object.

   Wybierz Text.

   Przestaw obiekt na górę interfejsu.

   Przejdź do panelu Properties (Właściwości) po lewej stronie.

   W sekcji name wpisz StatusText.

   Kliknij prawym przyciskiem w wolne pole.

   Kliknij w Insert new object.

   Wybierz Text.

   Ustaw go na środku interfejsu.

   Przejdź do panelu Properties po lewej stronie.

   W sekcji name wpisz ResultText.

   Efekty zobaczysz na Rys. 2.

Informacja

StatusText będzie wykorzystywane do śledzenia wyniku i zdrowia, zaś ResultText albo będzie wyświetlać  Game over , gdy zdrowie gracza spadnie do zera, albo Level 2 reached jeśli dostanie się na najwyższą platformę z wynikiem 25, bądź większym.

 

 

image
Rys. 2 Wstawianie dwóch obiektów tekstowych i tworzenie nowej warstwy.

3.    Dodaj wydarzenia odpowiedzialne za poprawne wyświetlanie wyniku, zdrowia i informacji.

   Przejdź do zakładki Event Sheet 1.

   Przejdź do wydarzenia Player – Platform On landed / Floorinf – Pick nearest.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy na zieloną strzałkę.

   Wybierz Add, wybierz Add sub-event.

   Wybierz Flooring (Podłoga).

   Następnie wybierz Compare instance variable.

   W sekcji Instance variable ustaw floor.

   W Comparsion (Porównanie) wybierz Equal to (Równy).

   Wpisz wartość 3 w polu Value.

   Kliknij Add action.

   Wybierz ResultText.

   Kliknij w Set text.

   W sekcji Text wpisz Level 2 reached.

   Kliknij ponownie na zieloną strzałkę.

   Wybierz Add, potem Add sub-event.

   Wybierz System.

   Wybierz Compare variable.

   W sekcji Variable wybierz score

   W sekcji Comparison wybierz Greater or equal (Większy lub równy).

   W skekcji value wpisz wartość 25.

   Kliknij Add action.

   Wybierz ResultText.

   Kliknij w Set text.

   W sekcji Text wpisz Level 2 reached.

   Efekty zobaczysz na Rys. 3.

 

 

image
Rys. 3 Wydarzenia związane z wyświetlaniem napisu Level 2 reached.

4.    Ustaw napis Game over, gdy gracz straci wszystkie życia.

   Kliknij Add event.

   Wybierz System.

   Następnie wybierz Compare variable.

   W sekcji Variable wybierz health.

   W sekcji Equal wpisz 0.

   Kliknij Add action.

   Wybierz ResultText.

   Następnie wybierz Set text.

   W sekcji Text wpisz Game over (Koniec gry).

   Wybierz Add action.

   Kliknij w Set value.

   W sekcji Variable wybierz health.

   W sekcji Value wpisz 3.

   Wybierz Add action.

   Następnie kliknij w System.

   Wybierz Wait (Czekaj).

   W sekcji Seconds wpisz 3.0 (tyle sekund będzie widoczny napis Game over).

   Kliknij Add action.

   Wybierz ResultText.

   Następnie Set text.

   Wpisz ” ”.

   Efekty zobaczysz na Rys. 4.

 

image
Rys. 4
Wydarzenia i akcje przy spadku życia gracza do 0.

·      Ustaw wyświetlanie wyniku i życia gracza.

   Kliknij w Add event.

   Wybierz System.

   Następnie Every tick.

   Następnie kliknij w Add action.

   Wybierz StatusText.

   Wybierz Set Text.

   W polu Text wpisz ”Score: ”& score & ”Helath: ” & health.

   Zapisz swój projekt, wybierz File i kliknij w Save.

   Efekty zobaczysz na Rys. 5.

 

 

image
Rys. 5 Wyświetlanie zdrowia i punktów gracza.

Informacja

Pamiętaj o tym, że to ty jesteś osobą budującą grę. Masz wolną wolę i możesz zmieniać zachowania, ustawiać właściwości platformy i gracza, do czego namawiam.

 

Projekt dostępny pod tym adresem.

Podsumowanie

W tym artykule nauczyliśmy się tworzyć interfejs informujący gracza o jego postępach w grze. Wiemy już jak korzystać z wydarzeń tak, by wyświetlać tekst z odpowiednią informacją.

tagi: GameDev

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.