BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyGry platformowe w Construct 2: Zachowania obiektów

08-04-2014 21:48 | Sauron192
W tym odcinku nadamy odpowiednie zachowania poszczególnym obiektom.

Autor: Mateusz Witomski na podstawie https://www.scirra.com/tutorials/243/building-a-platform-game-a-beginners-guide 

Przed wykonaniem zadań powinieneś znać podstawowe zagadnienia i komendy programu Construct 2.

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

.      Jak najlepiej wykorzystywać wbudowane zachowania.

.      Jak wykorzystać zachowania przy budowie gry platformowej.

Implementacja

Przygotujemy zasoby niezbędne do wykonania gry:

1.       Pobierz plik.

2.       Stwórz folder w którym będziesz pracował (sugerowana nazwa: Building a platform game).

3.       Skopiuj pobrany plik do tego folderu.

4.       Uruchom plik Platform_tutorial-I.capx w programie Construct 2.

Trochę teorii

Kluczem gry platformowej są dwa typy obiektów: Solids (Ciała stałe) i Platforms (Platformy):

-   Solids (Ciała stałe) - tworzą ściany i podłogi, które mają za zadanie ograniczać ruchy zawodników.

-   Platforms (Platformy) - posiadają nazwy, które mogą się mylić na początku: zamiast być platformą, na której gracze walczą, biegają i skaczą, są obiektami, które tworzą sytuację do walki, biegania i skakania.

Pierwsze kroki

1. Po uruchomieniu Platform_tutorial-I.capx, powinieneś zobaczyć cztery platformy o różnych długościach, ściany po obu stronach oraz obraz gracza.

-   Kliknij prawym przyciskiem myszy na PlayerImages (Obraz gracza) w oknie Objects (Obiekty).

-   Wybierz Animations-Edit (Edycja animacji).

-   Wybierz Running (Bieganie) z okna Animations (Animacje) po prawej stronie.

-   Zobaczysz okno Animation frames (Klatki animacji).

-   Przyjrzyj się stworzonym klatkom(powinieneś widzieć 6 klatek), tak, jak pokazano na Rys. 1. 

 

Rys. 1 Klatki dla PlayerImages (Obraz gracza).

 

-   Uruchom grę.

Informacja

Zauważ, że nie działają żadne klawisze ani myszka. Jest to spowodowane tym że jeszcze nie zostały dodane zachowania poszczególnych obiektów, oraz nie zostały utworzone wydarzenia.

 

 

 

 

Zachowania

1.     Kliknij lewym przyciskiem myszy na Flooring (Podłoga) w oknie Objects (Obiekty) znajdującym się po prawej stronie.

-   Przejdź do okna Properties (Właściwości).

-   W sekcji Behaviors (Zachowanie).

-   Kliknij Behaviros.

-   W oknie Flooring: Behaviors, wybierz znak plusa.

-   Następnie wybierz Solid (Stały).

-   Zatwierdź klikając Add (Dodaj).

-   Powtórz powyższe kroki dla obiektu Wall (Ściana).

-   Efekt przedstawiono na Rys. 2.

 

Rys. 2 Ustawienie zachowania dla Flooring (Podłoga).

 

2.    Kliknij lewym przyciskiem myszy na Player (Gracz) w oknie Objects (Obiekty) znajdującym się po prawej stronie.

-   Przejdź do okna Properties (Właściwości).

-   W sekcji Behaviors (Zachowanie).

-   Kliknij Behaviros (Zachowanie).

-   W oknie Flooring:Behaviors, wybierz znak plusa.

-   Następnie wybierz Platform (Platforma).

-   Zatwierdź klikając Add (Dodaj).

 

3.    Kliknij lewym przyciskiem myszy na PlayerImages (Obraz gracza) w oknie Objects (Obiekty) znajdującym się po prawej stronie.

-   Przejdź do okna Properties (Właściwości).

-   W sekcji Behaviors (Zachowanie).

-   Kliknij Behaviros (Zachowanie).

-   W oknie Flooring: Behaviors, wybierz znak plusa.

-   Następnie wybierz PIN (Przypnij).

-   Zatwierdź klikając Add (Dodaj).

-   Uruchom grę.

Informacja

Obiekt porusza się po uruchomieniu gry, ale nie można go zobaczyć. Obiekt Player(Gracz) jest niewidzialny.

 

 

Wydarzenia

1.     Przejdź do zakładki Event Sheet 1 (Wydarzenia).

-   Kliknij Add event (Dodaj wydarzenie).

-   Wybierz System.

-   Kliknij Next (Dalej).

-   Wybierz On start Layout (Początek interfejsu).

-   Kliknij Add Action (Dodaj akcje).

-   Wybierz PlayerImages (Obraz gracza).

-   Kliknij w Pin to object (Przypnij do obiektu).

-   W sekcji Pin (Przypnij) to wybierz Player (Gracz).

-   W sekcji Mode (Tryb) wybierz Position & angle (Pozycja i kąt).

-   Zatwierdź klikając Done (Zrobione).

-   Wybierz ponownie Add Action (Dodaj akcje).

-   Wybierz PlayerImages (Obraz gracza).

-   Następnie kliknij na Set Animation (Wstaw animacje).

-   W sekcji Animation (Animacja) wpisz Standing (Stojąc).

-   W sekcji From (Od) ustaw beginning (początku).

-   Potwierdź klikając Done.

-   Efekt przedstawiono na Rys. 3. 

 

Rys. 3 Ustawienia wstępne dla obiektu Player (Gracz) i PlayerImages (Obraz gracza).

-   Zapisz projekt, wciśnij File (Plik) następnie Save (Zapisz).

-   Uruchom grę.

 

Podsumowanie

W tym artykule nauczyliśmy się edytować zachowanie gotowych bloków oraz stworzyliśmy pierwsze wydarzenie.

W kolejnym artykule wykorzystamy naszą wiedzę, aby dodać nowe wydarzenia i akcje.

 

Komentarze 2

markos2xx
markos2xx
144 pkt.
Junior
18-04-2014
oceń pozytywnie 0
w akapicie 'Zachowania' w pkt 2 powinno być '- W oknie Player:Behaviors, wybierz znak plusa.' zamiast 'W oknie Flooring:Behaviors, wybierz znak plusa' :) skopiowane z poprzedniego akapitu , wiem hahah
markos2xx
markos2xx
144 pkt.
Junior
18-04-2014
oceń pozytywnie 0
to samo jeżeli chodzi o PlayerImages w następnym akapicie
pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.