BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyMałpia fizyka w Construct 2: Dodawanie obiektów

20-03-2014 23:12 | Sauron192
Ten samouczek pokazuje, jak w programie Construct 2 korzystać z prostych praw fizyki.

Autor: Mateusz Witomski na podstawie https://www.scirra.com/tutorials/343/basic-physics-tutorial-save-the-monkeys

Twoim zadaniem jest w taki sposób obniżyć platformę ze znajdującymi się na niej małpami, by żadnej z nich nie stała się krzywda.

Przed wykonaniem zadań powinieneś znać:

·      Podstawowe komendy programu Construct 2.

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

·      Dodawać tło.

·      Ustawiać podstawowe zachowanie dla konkretnego obiektu.

Implementacja

Pliki potrzebne do stworzenia gry

1.  Stwórz folder i nazwij go SaveTheMonkeys.
2.  W folderze SaveTheMonkeys stwórz jeszcze jeden folder i nazwij go Assets.
3.  Pobierz i rozpakuj wszystkie pliki z SaveTheMonkeys.zip do folderu Assets.
4.  Uruchom program Construct 2 i kliknij w File (Plik), następnie New (Nowy), wybierz New empty Projects (Nowy pusty projekt).
Naszym zadaniem jest użycie podstawowych praw fizyki podczas tworzenia gry.

 Pierwsze kroki
Ustawiamy właściwości dla nowego projektu.
1.    W panelu Properties (Właściwości),po lewej stronie dokonaj następujących zmian w obszarze Project Settings (Ustawienia Projektu), jak pokazano na Rys. 1.
  —   W polu Name (Nazwa)wpisz SaveTheMonkeys.
  —   W polu Author (Autor) wpisz swoje imię.
  —   W polu Description (Opis) wpisz A Sample Game (Próbka gry).

 

01_Properties_first_settings Rys. 1 Ustawienia początkowe projektu.

 Ustawiamy tło dla naszej gry

·      W panelu Projects/Objects/Layers (Projekty/Obiekty/Warstwy), po prawej stronie (Zakładka warstwy)

   Kliknij na obrazek Pencil (Ołówek).

   Zmień nazwę warstwy na Background.

 

·      Kliknij dwukrotnie na widok Layout 1 (Interfejs 1).

   Kliknij dwukrotnie na Background (Tło).

   Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze Layout 1.

   Wybierz Insert New Object (Wstaw nowy obiekt) i wybierz Background (Tło).

   Kliknij w dowolne miejsce w obszarze Layout 1.

   Następnie wybierz Load an Image from a file (Załaduj obraz z pliku), jak pokazano na Rys. 2.

 

 02_Load_an_image_from_a_fileRys. 2 Wczytywanie obrazka z pliku.

 

   Przejdź do folderu Assets.

   Wybierz Background image i kliknij na Open (Otwórz).

   Zamknij okno Edit Image (Edytuj obraz).

·      Twój obraz powinien pojawiać się w Layout 1.

   Mając zaznaczone tło, w panelu Properties (Właściwości).

   Zmień Position (Pozycje) TiledBackground wpisując wartość (0,0).

   Zmień Size (Rozmiar) TiledBackground wpisując wartość (800,600).

·      Wybierz zakładkę Projects (Projekty).

   Następnie wybierz nazwę projektu (w twoim przypadku SaveTheMonkeys).

   Wybierz Layouts (Interfejsy).

   Kliknij w Layout 1, jak pokazano na Rys. 3.

03_Projects_Change_Folder

Rys. 3 Wybór interfejsu.

    Następnie wykonaj zmiany w Layout Size (Wielkość Interfejsu) po lewej stronie w panelu właściwości, jak przedstawiono na Rys. 4.

 

04_Properties_Layout_1

           Rys. 4 Ustawienia wielkości interfejsu.

·      Ustaw i dopasuj tło obszaru.

   Użyj klawisza [Ctrl] i środkowego przycisku myszy do powiększenia tła, dopóki tło nie wypełni obszaru roboczego (możesz użyć pionowych i poziomych pasków przewijania).

   Wybierz Layers (warstwy) z panelu po lewej stronie.

   Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę Background (Tło).

   Wybierz Insert New Object (Wstaw nowy obiekt).

   Kliknij podwójnie na Sprite.

   Kliknij pojedynczo w obszarze Background.

   Naciśnij Load an Image (Wczytaj obrazek).

   Naciśnij podwójnie na Ground Image (Obraz podłoża).

   Zamknij okno Edit Image (Edytuj obrazek).

   Dopasuj nowego sprite’a  do okna Layout 1 (Interfejs 1), alternatywnie możesz określić pozycję w panelu Properties (Właściwości).

   Zmień nazwę sprite’a na Ground (Podłoże), jak przedstawiono na Rys. 5. 

05_Properties_Ground

Rys. 5 Ustawienia dla sprite Ground (Podłoże).

 

Informacja

Więcej informacji na temat pojęcia „Sprite” znajdziesz na stronie Informacje o pojęciu Sprite

·      Ustal zachowanie dla sprite’a

   Z ciągle zaznaczonym sprite’em Ground, kliknij Behaviors (Zachowanie) znajdujące się w panelu Properites (Właściwości) po lewej stronie.

   Rozwiń listę, naciskając znak plusa w oknie Behaviors.

   Następnie znajdź i wybierz Physics (Fizyka).

   Potwierdź wciskając Add (Dodaj).

   Zamknij okno Behaviors.

   Upewnij się, że masz zaznaczony sprite Ground.

   Wybierz w panelu Properties (Właściwości) opcję Behaviors (Zachowanie).

   Następnie wybierz Physics (Fizyka).

   Zmień wartość Immovable (Nieruchomy) z No (Nie) na Yes (Tak).

 

 

Informacja

Jeśli nie ustawisz pola Immovable (Nieruchomy) na Yes (Tak) dla tego sprite’a, w naszym przypadku jest to Ground, to opuści on obszar gry natychmiast po jej uruchomieniu.

 

·      Nadaj możliwość korzystania z myszy w swojej grze

   Naciśnij prawym przyciskiem myszy na Background.

   Wybierz Insert New Object i kliknij podwójnie w ikonę myszki.

Informacja

Ten krok pozwala na wykorzystywanie funkcji myszy w obrębie całego projektu.

 

·      Zapisz swój projekt

   Kliknij File (Plik), następnie Save As Project (Zapisz Projekt).

   Wybierz folder, w którym chcesz aby program został zapisany.

   Potwierdź klikając Ok.

 

Podsumowanie

W tym artykule nauczyliśmy się  tworzyć i umieszczać tło naszej gry, ustalać zachowania dla danego elementu oraz nadawać możliwość korzystania z myszy.

W kolejnym artykule dowiemy się jak dodawać nowe obiekty, dodawać im zachowania i reagować na kliknięcie myszy.

 

tagi: GameDev

Komentarze 1

Użytkownik usunięty VIP
Użytkownik usunięty
40 pkt.
Poczatkujacy
Właściciel projektów
Uczestnik projektów
Uczestnik projektów
Właściciel projektów
Uczestnik projektów
Uczestnik projektów
Uczestnik projektów
21-03-2014
oceń pozytywnie 1
Dzięki- konkretnie i przydatnie :)
pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.