BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyMałpia fizyka w Construct 2: Określenie zachowania

21-03-2014 23:40 | Sauron192
Ten samouczek pokazuje, jak w programie Construct 2 korzystać z prostych praw fizyki.

Autor: Mateusz Witomski na podstawie https://www.scirra.com/tutorials/343/basic-physics-tutorial-save-the-monkeys

Twoim zadaniem jest w taki sposób obniżyć platformę ze znajdującymi się na niej małpami, by żadnej z nich nie stała się krzywda.

Przed wykonaniem zadań powinieneś znać:

·      Podstawowe komendy programu Construct 2.

 

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

·      Ustawiać zachowanie dla konkretnych obiektów.

 

Implementacja

Zaczniemy od uruchomienia naszego projektu z poprzedniego odcinka samouczka.

Uruchom w programie Construct 2 projekt SaveTheMonkeys.

W tym odcinku dodamy małpy, bloki oraz inne obiekty.

Nadamy im odpowiednie zachowanie.

Tworzymy nową warstwę

·      W panelu Layers (Warstwy), zablokuj warstwę Background, przez kliknięcie na obraz kłódki.

   Dodaj nową warstwę, klikając na znak plusa.

   Naciśnij na Pencil (Ołówek).

   Zmień nazwę warstwy na Main (Główny).

 

 

06_Create_Block_Reneme_New_Layer

Rys. 1 Blokowanie i tworzenie nowej warstwy.

·      Zapisz zmiany w swoim projekcie, jak pokazano na Rys. 2.

   Kliknij File (Plik).

   Kliknij Save (Zapisz).

 

 

 

07_Save_Project

Rys. 2 Zapisywanie projektu.

        

Dodajemy nowe obiekty do naszego projektu

·      Upewnij się, że warstwa Main (Główna) jest zaznaczona.

   Kliknij prawym przyciskiem gdziekolwiek na tle projektu.

   Wybierz Insert New Object (Wstaw nowy obiekt).

   Kliknij podwójnie na Sprite.

   Naciśnij raz na tło projektu.

   Wybierz Load Image From a File (Wczytaj obraz z pliku).

   Kliknij podwójnie na SmallBlock (Mały blok).

   Zamknij okno Edit Image (Edycja obrazka).

 

·      Będąc pewnym, że nowy Sprite jest zaznaczony.

   Przejdź do panelu Properites (Właściwości).

   Wpisz w polu Name (Nazwa) SmallBlock (Mały Blok).

   Ustaw pozostałe parametry, jak pokazano na Rys. 3.

08_Settings_for_SmallBlock

Rys. 3 Ustawienia dla SmallBlock(Mały blok).

 

·      Dodaj zachowanie dla obiektu SmallBlock (Mały Blok).

   Wybierz Behaviours (Zachowanie) z panelu po lewej stronie.

   Dodaj Physics (Fizyka).

   Zmień wartość Immovable (Nieruchomy) na No (Nie) dla obiektu SmallBlock (Mały blok).

   Użyj przycisku [Ctrl] do przeciągnięcia i stworzenia dodatkowych kopiiSmallBlock’a (Mały Blok)i ustaw je tak, jak na Rys. 4.

 

 

 

 

09_Configuration_SmallBlocks

Rys. 4 Ustawienie SmallBlock (Małych bloków) na tle.

·      Kliknij prawym przyciskiem myszy na tło.

   Wybierz Insert New Object (Wstaw nowy obiekt).

   Kliknij podwójnie na sprite.

   Kliknij jeden raz na tło.

   Wybierz Load Image from a File (Wczytaj obraz z pliku).

   Kliknij podwójnie na BigBlock (Wielki blok).

   Zamknij okno Edit Image (Edycja obrazka).

   Zmień nazwę sprite’a na BigBlock (Duży blok).

·      Wybierz Behaviours (Zachowanie) z panelu po lewej stronie.

   Dodaj Physics (Fizyka).

   Zmień wartość Immovable (Nieruchomy) na No (Nie) dla obiektu BigBlock (Duży blok).

   Ustaw w takiej pozycji, jak pokazano na Rys. 5.

 

 

10_Configuration_BigBlock

Rys.  5 Ustawienie BigBlock(Dużego bloku) na tle.

 

·      Kliknij prawym przyciskiem na tło

   Wybierz Insert New Object (Wstaw nowy obiekt).

   Wybierz sprite.

   Kliknij jeden raz na tło.

   Wybierz Load Image from a File (Wczytaj obraz z pliku).

   Wybierz MonkeyOne (Pierwsza małpa).

   Zamknij okno Edit Image (Edycja obrazka).

   Zmień nazwę sprite’a na MonkeyOne (Pierwsza Małpa).

   Wybierz Behaviors (Zachowanie) z panelu po lewej stronie.

   Dodaj Physics (Fizyka).

   Zmień wartość Immovable (Nieruchomy) na No (Nie) dla obiektu MonkeyOne (Pierwsza Małpa).

·      Powtórz poprzednie kroki dla obiektów MonkeyTwo (Druga małpa), MonkeyThree (Trzecia małpa)

   Ustaw małpy tak, jak pokazano na Rys. 6.

 

 

11_Configuration_Monkeys

Rys. 6 Ustawienie wszystkich małp na BigBlock(Dużym bloku).

   Zapisz grę, kliknij File (Plik), następnie Save (Zapisz).

   Uruchom projekt klikając na ikonę Run Layout (Uruchom Interfejs) znajdującą się na wstążce,w sekcji Home.

 

 

Informacja

Prawdopodobnie zauważysz, że małpki po prostu opadną na dół poza ekran. Domyślnie fizyka grawitacji jest automatycznie dodana do obiektów fizycznych. Trzeba to wyłączyć, kiedy szablon jest uruchamiany po raz pierwszy. Aby to uczynić, musisz dodać odpowiednią funkcjonalność. Możemy to zrobić poprzez Event Sheet  (arkusz zdarzeń).

 

Podsumowanie

W tym artykule przypomnieliśmy sobie jak dodawać nowe bloki i jak ustawiać dla nich zachowanie.

W kolejnym artykule wykorzystamy naszą wiedzę, aby dodać przeciwników oraz ich reakcje na małpy.

tagi: GameDev

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.