BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyMałpia fizyka w Construct 2: Przeciwnicy

24-03-2014 18:00 | Sauron192
Ten samouczek pokazuje, jak w programie Construct 2 korzystać z prostych praw fizyki.

Autor: Mateusz Witomski na podstawie https://www.scirra.com/tutorials/343/basic-physics-tutorial-save-the-monkeys

Twoim zadaniem jest w taki sposób obniżyć platformę ze znajdującymi się na niej małpami, by żadnej z nich nie stała się krzywda.

Przed wykonaniem zadań powinieneś znać:

·      Podstawowe komendy programu Construct 2.

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

·      Ustawiać zachowanie przeciwników.

·      Korzystać z zakładki Event Sheet  (Wydarzenia).

 

Implementacja

Zaczniemy od uruchomienia naszego projektu z poprzedniego odcinka samouczka.

Uruchom w programie Construct 2 projekt SaveTheMonkeys.

W tym odcinku dodamy przeciwników, stworzymy ustawienia i sprawimy, że gra będzie grywalna.

Dodajemy nowe zdarzenia dla poszczególnych obiektów

1.    Przejdź do zakładki Event Sheet 1 (Wydarzenia).

·      Kliknij Add Event (Dodaj wydarzenie).

   Dwukrotnie kliknij System.

   Kliknij dwukrotnie na On Start of Layout (Początek interfejsu).

   Kliknij na Add Action (Dodaj zdarzenie).

   Kliknij dwukrotnie na BigBlock (Wielki blok).

   Kliknij dwukrotnie Set World Gravity (Ustaw grawitacje świata).

   Wpisz wartość 0 w polu Gravity (Grawitacja).

   Potwierdź klikając Done (Gotowe).

·      Kliknij Add Event (Dodaj wydarzenie).

   Wybierz Mouse (Mysz).

   Wybierz On click.

   W sekcji Mouse bottom (Przycisk myszy) wybierz Left (lewy).

   W sekcji Click type (Typ kliknięcia) wybierz Clicked (Kliknięcie).

   Zatwierdź przyciskiem Done (Gotowe).

   Kliknij na Add Action (Dodaj akcję).

   Wybierz BigBlock, następnie Set World Gravity (Ustaw grawitacje świata) wpisz wartość 10 dla grawitacji.

   Zatwierdź przyciskiem Done (Gotowe).

·      Kliknij na Add Event (Dodaj wydarzenie).

   Wybierz Mouse (Mysz).

   Wybierz On Object Clicked (Kliknięcie na obiekt).

   W sekcji Mouse bottom (Przycisk myszy) wybierz Left (lewy).

   W sekcji Click type (Typ kliknięcia) wybierz Clicked (Kliknięcie).

   W sekcji Object clicked wybierz SmallBlock (Mały blok).

   Zatwierdź klikając Done (Zrobione).

   Kliknij na Add Action (Dodaj akcję).

   Wybierz SmallBlock (Mały Blok).

   Wybierz opcje Destroy (Zniszcz).

·      Zapisz grę.

   Kliknij File (Plik), następnie Save (Zapisz).

   Uruchom projekt klikając na ikonę Run Layout (Uruchom interfejs)znajdującą się na wstążce, w sekcji Home.

Informacja

Jeśli klikniesz na jeden z SmallBlocks (Małych bloków), powinien on zniknąć. Spróbuj sprowadzić małpy na ziemię - zauważysz, że BigBlock  (Duży Blok) zostaje na górze.

 

·      Kliknij na Add Event (Dodaj wydarzenie).

   Wybierz Mouse (Mysz).

   Wybierz On Click.

   Wybierz w sekcji Mouse bottom (Przycisk myszy).

   Zaznacz Clicked.

   Zatwierdź Done (Zrobione).

   Kliknij na Add Action (Dodaj akcję).

   Wybierz System.

   Wybierz Restart Layout (Uruchom ponownie interfejs).

 

 

16_Event_Sheet_Add_Action_Mouse_Restart_Layout

Rys. 1 Efekt zastosowania powyższych poleceń.

2.    Zmień zakładkę z Event Sheet 1 (Wydarzenia) na Layout 1 (Interfejs 1).

·      Wybierz SmallBlocks (Mały Blok).

   Zmień jego rozmiar w Properties (Panel Właściwości).

   Zmień rozmiar (100, 100) na (50, 100).

·      Wybierz BigBlock (Wielki Blok).

   Zmień jego rozmiar w Properties (Panel Właściwości).

   Zmień rozmiar (400,100) na (50,100).

·      Ustaw odpowiednio obiekty na tle.

   Użyj przycisku [Ctrl], kliknij na wszystkie trzy małpy, przesuń je na górną część BigBlock (Wielkiego Bloku), jak pokazano na Rys. 2.

 

 

17_Settings_Configuration_Monkey_SmallBlock_BigBlock

Rys. 2 Ustawienie obiektów.

·      Uruchom grę i sprawdź wprowadzone zmiany.

Informacja

Podczas gry prawdopodobnie zauważysz, że małpy czasami znikają. Aby temu zapobiec, trzeba dodać kolejne zachowania dla wszystkich małp.

·      Upewnij się, że widzisz Layout 1 (Interfejs 1).

   Wybierz MonkeyOne (Małpę pierwszą).

   Przejdź do Properties (Panel właściwości).

   Wybierz Behaviours (Zachowanie).

   Rozwiń listę, naciskając znak plusa.

   Wybierz Bound to Layout (Związany z interfejsem).

   Zamknij okno Behaviours (Zachowanie).

   Powtórz powyższe kroki dla MonkeyTwo (Drugiej małpy) i MonkeyThree (Trzeciej małpy).

 

·      Zapisz swoją pracę

   Kliknij File (Plik).

   Kliknij Save (Zapisz).

Dodanie przeciwników do gry.

·      Kliknij prawym przyciskiem na tło.

   Wybierz Insert New Object (Wstaw nowy obiekt).

   Wybierz sprite.

   Kliknij jeden raz na tło.

   Wciśnij Load Image from a File (Wczytaj obraz z pliku).

   Wybierz TazDevil.

   Zamknij okno Edit Image (Edycji obrazka).

   Ustaw obrazek po prawej stronie interfejsu 1.

   Zmień jego nazwę na TazDevilRight.

·      Kliknij prawym przyciskiem na tło.

   Wybierz Insert New Object (Wstaw nowy obiekt).

   Wybierz sprite.

   Kliknij jeden raz na tło.

   Wybierz Load Image from a File (Wczytaj obraz z pliku).

   Wybierz TazDevil.

   Kliknij w przycisk Mirror (Lustro) znajdujący się w oknie Edit Image (Edycja obrazka).

 

18_Devil_Mirror_In_Edit_Image

Rys. 3 Efekt zastosowania opcji Mirror (Lustro).

   Ustaw obrazek po lewej stronie interfejsu 1.

   Zmień jego nazwę na TazDevilLeft.

·      Zmień zakładkę na Event Sheet 1.

Kliknij na Add Event (Dodaj wydarzenie).

Dwukrotnie kliknij na MonkeyOne.

   Kliknij dwukrotnie na On Collision with another Object (Kolizja z innym obiektem).

   W polu Object (Obiekt), wybierz TazDevilLeft.

   Potwierdź klikając Done (Zrobione).

·      Kliknij prawym przyciskiem myszy na zieloną strzałkę po lewej stronie w wydarzeniu MonkeyOne.

   Wybierz Make ‘Or’ Block.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy na zielną strzałkę ponownie.

   Wybierz Add (Dodaj).

19_Option_Bar_For_MonkeyOne_Green_Arrow 

Rys. 4 Wybranie odpowiedniej opcji z menu.

   Wybierz Add another condition (Dodaj inny warunek), jak przedstawiono na Rys. 5.

 

 

20_Add_another_condition_for_Monkey_One

Rys. 5 Dodawanie kolejnego warunku.

   Kliknij dwukrotnie na MonkeyOne (Pierwsza małpa).

   Wybierz On collision with another object (Kolizja z innym obiektem).

   W polu Object (Obiekt) wybierz TazDevilRight.

   Zatwierdź klikając Done (Zrobione).

·      Kliknij na Add Action (Dodaj Akcję).

   Wybierz MonkeyOne (Pierwszą Małpę).

   Wybierz Destroy (Zniszcz).

·      Powtórz te kroki dla MonkeyTwo (Drugiej małpy) i MonkeyThree (Trzeciej małpy).

   Powinieneś uzyskać taki efekt, jak przedstawiono na Rys. 6.

 

 

21_End_Effect_Settings_For_Monkeys_and_Devil

Rys. 6 Efekt końcowy.

   Zapisz projekt.

   Uruchom projekt i sprawdź działanie.

Informacja

Zwróć uwagę na to, że powyższe kolizje lepiej jest obsłużyć używając rodziny  (Families) (kiedy każda małpka jest członkiem rodziny i kolizje musza następować po użyciu nazwy rodziny którą określisz). To chroni Cię przed powtarzaniem (ciągłym definiowaniem) zdarzeń i akcji kolizji. Rodzina nie jest dostępna w wersji darmowej.

Podsumowanie

W tym artykule nauczyliśmy się  tworzyć wydarzenia oraz przeciwników.

W kolejnym artykule dowiemy się jak ustawiać tekst i dodawać muzykę.

tagi: GameDev

Komentarze 4

markos2xx
markos2xx
144 pkt.
Junior
18-04-2014
oceń pozytywnie 0
popraw w kilku miejscach 'Mouse bottom' na 'Mouse button' :)
markos2xx
markos2xx
144 pkt.
Junior
18-04-2014
oceń pozytywnie 0
nie rozumiem dlaczego dodajemy akcję ponownego uruchamiania interfejsu po kliknięciu przyciskiem myszy, przecież blokuje nam to znikanie małych bloków
markos2xx
markos2xx
144 pkt.
Junior
18-04-2014
oceń pozytywnie 0
i jeszcze jedna sprawa - rozmiaru BigBlocka nie zmieniamy na 50,100 tylko na 400,50 , jakbyśmy zmienili na 50 szerokości nie miałoby to sensu :)
Sauron192
Sauron192
219 pkt.
Junior
18-04-2014
oceń pozytywnie 0
"nie rozumiem dlaczego dodajemy akcję ponownego uruchamiania interfejsu po kliknięciu przyciskiem myszy, przecież blokuje nam to znikanie małych bloków" Opcja ta dodana została po to aby na końcu gry można było ją zrestartować klikając prawy przycisk myszy. Pozdrawiam serdecznie.
pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.