BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyNLog - logowanie w .NET`cie

12-12-2011 09:00 | Kamil Dworak
thumb
Artykuł ten stanowi proste wprowadzenie dla każdego programisty, który zainteresowany jest stworzeniem logów dla swojej aplikacji. Pokazuje jak skonfigurować środowisko z biblioteką Nlog oraz dostosować logowanie do naszych potrzeb.

 

NLogLogo

 

Nlog stanowi dosyć bogato rozbudowane narzędzie do tworzenia logów podczas działania aplikacji stworzonej w oparciu o platformę .NET (Silverlight, WPF, ASP.NET, Windows Phone).  

 

Zacznijmy od utworzenia projektu aplikacji. Po uruchomieniu Visual Studio. Klikamy File, a następnie wybieramy New Project. W nowo otwartym oknie kolejno klikamy Visual C#, Windows, WPF Application. Przy etykiecie Name wpisujemy nazwę naszej aplikacji. Klikamy OK.

 

Przejdźmy do instalacji Nlog`a. Paczkę możemy zainstalować na dwa sposoby:

 • (zalecane) Za pomocą NuGet Package Manager. W tym przypadku w menu Tools wybierz Extension Manager… W nowym oknie, po lewej stronie, wybieramy zakładkę Online Gallery, a następnie w prawym górnym rogu okna wpisujemy NuGet. Wśród wyników wyszukiwania wybieramy interesujący nas dodatek i klikamy przycisk z napisem Download.

Mając już zainstalowanego NuGet`a klikamy na solucję naszego projektu i wybieramy Manage NuGet Packages… Podobnie jak w poprzednim przypadku wybieramy Online po lewej stronie okna, wyszukujemy dodatek o nazwie Nlog,

Po instalacji należy utworzyć plik konfiguracyjny. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz projekt i wybieramy Add -> New Item. Zobaczymy okno, jak na obrazku:

 

 

 Do wyboru mamy:

 • Empty Nlog Configuration File – pusty plik konfiguracyjny, zawiera tylko szkielet,
 • NLog Configuration – Console – plik przeznaczony do wypisywania logów bezpośrednio na ekranie konsolki,
 • NLog Configuration – File – pozwala na zapisywanie logów bezpośrednio do pliku tekstowego log.txt, znajdującego się w folderze bazowym aplikacji,
 • NLog Configuration – LogReceiverService – logi wysyłane są na serwer przy pomocy WCF lub WebServices,
 • NLog Configuration – Remote Log Viewer (log4net) – logi wysyłane są do specjalnych viewerów, takich jak Chainsaw lub Log4Net Viewer.

 

Bardzo istotną rzeczą jest przestawienie we właściwościach konfiga ustawienia kopiowania z wartości Do not copy na Copy always. Plik ten zawsze musi znajdować się w folderze aplikacji.

 

 

Składnia pliku konfiguracyjnego


<targets><targets />


Targety określają strumień wyjściowy logów. Tutaj decydujemy się, czy będziemy logować do bazy danych, konsoli, serwera lub pliku. Uzależnione jest to od parametru xsi:type. Jego wartość decyduje jakie kolejne parametry będą potrzebne dla danego trybu logowania. Przykładowo dla bazy danych konieczne będzie określenie dokładnego connection string`a, a dla pliku jego lokacji na dysku. Dla danego logowania możemy wybrać wiele wyjść:

 

<targets>

  <target xsi:type="Database" name="DBTarget" connectionString="connectionString" dbPassword="pass" dbUserName="user"/>

  <target xsi:type="File" name="FileTarget" createDirs="true" fileName="${shortdate}.txt" />

  <target xsi:type="Mail" name="MailTarget" header="New Logs" to="mark@hotmail.com"/>

</targets>

 

 

Domyślne wartości parametrów

 

Dla dowolnego podzbioru targetów istnieje możliwość ustawienia wartości domyślnej dla danych parametrów target`u:

 

<targets>

  <default-target-parameters xsi:type="File" fileName="${basedir}\Logs\${level}\${shortdate}.txt"/>

  <target xsi:type="File" name="FileTrace" />

  <target xsi:type="File" name="FileWarn"/>

  <target xsi:type="File" name="FileError"/>

 </targets>

 <rules>

  <logger name="AppNamespace.*" level="Trace" writeTo="FileTrace"></logger>

  <logger name="AppNamespace.*" level="Warn" writeTo="FileWarn"></logger>

  <logger name="AppNamespace.*" level="Error" writeTo="FileError"></logger>

 </rules>

 

 

Layouty

 

W jednym z przykładów zastosowaliśmy layout postaci ${shortdate}. Layouty stanowią atrybuty podczas definiowania targetów. Określają format informacji, które będą logowane.

Przykłady:

 

${machinename} Nazwa komputera 
${shortdate} Sortowalna data typu yyyy-mm-dd
${level} Poziom logowania
${message} Logowana wiadomość

 

 

Pełną listę szablonów możemy znaleźć na stronie projektu Nlog pod linkiem (http://nlog-project.org/wiki/Layout_Renderers). 

 

<rules><rules />


Zasady związane z samym logowaniem. Tutaj określamy poziom logowania, źródło oraz target, który wykorzystamy. Poziomy tworzą następującą hierarchię:

 

 

Poziomy logowania:

 • Trace – najbardziej szczegółowy poziom logowania. Powinien być używany tylko i wyłącznie dla programistów. Logi o tym poziomie nigdy nie powinny być widoczne dla użytkownika systemu.
 • Debug – szczegółowy poziom logowania, bardziej ogólny niż Trace. Jak sama nazwa wskazuje, stosowany podczas debugowania. Nie powinien być dostępny poza developmentem.
 • Info – uogólniony poziom. Logi informacyjne, będące już w środowiskach live. Należy poważnie rozważyć, czy logi te powinny na pewno znajdować się na tym poziomie, czy debug.
 • Warn – ostrzeżenia, nie wnoszące żadnych poważnych informacji. Logi dotyczące problemów, które mogą być naprawione w bardzo krótkim czasie.
 • Error -  błędy aplikacji, wymagające natychmiastowej poprawy lub refactoringu.
 • Fatal – bardzo poważne błędy, mogące powodować, że np. aplikacja lub system w ogóle nie działają.

 

Parametr name definiuje źródło logowania. WriteTo określamy za pomocą którego target będziemy logować. Ustawienie parametru final na true powoduje, że dalsze reguły, związane ze źródłem, z którego aktualnie logujemy będą pomijane.

 

Przykłady:

 

 <rules>

  <logger name="AppNamespace.MainWindow.xaml.cs" level="Error" writeTo="MailTarget"></logger>

  <logger name="AppNamespace.Database" levels="Debug,Trace" writeTo="DBTarget"></logger>

  <logger name="AppNamespace.*" minlevel="Info" maxlevel="Warn" writeTo="FileTarget" final="true"></logger>

 </rules>

 

 

Plik konfiguracyjny może zostać podzielony na wiele części (wiele plików o mniejszej zawartości kodu). W takim przypadku konieczne jest stworzenie jednego, głównego pliku *.config, do którego będziemy importować wszystkie podkonfingi znajdujące się w systemie:

 

<nlog autoReload="true" ... >

 <include file="${basedir}/Logs/DevelopersLogs/${shordate}"/>

 <include file="${basedir}/Logs/Warns/${shortdate}"/>

 <include file="${basedir}/Logs/Errors/${shortdate}"/>

<nlog />

 

 

autoReload powoduje, że każdorazowa zmiana w którymkolwiek z załączonych plików spowoduje przeładowanie całej konfiguracji Nlog`era.

 

Definiowanie zmiennych

W pliku konfiguracyjnym mamy możliwość deklarowania własnych zmiennych i przypisywania do nich wartości:

 

<variable name="sciezkaDoZapisu" value="${basedir}/Logs/${shortdate}.txt"/>

 <targets>

  <target xsi:type="File" name="FileTarget" fileName="${sciezkaDoZapisu}"/>

 </targets>

 

 

Logowanie


Do logowania konieczne jest odwołanie się do przestrzeni nazw NLog. Logerra inicjujemy odwołując się do statycznej metody klasy LogManager:

 

Logger log = LogManager.GetLogger("MainWindow");

 

Zazwyczaj loggery tworzy się jako statyczne zmienne, gdzie dla każdej klasy przypisany jest jeden logger, dlatego częściej praktykowany jest zapis:

 

private static Logger log = LogManager.GetCurrentClassLogger();

 

 

Logowanie:

 

// 1 możliwosc logowania

logger.Info("logowanie na poziomie Info");// 2 mozliwosc logowania

logger.Log(LogLevel.Info, "logowanie na poziomie info");
Źródło: NLOG WebSite

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.