BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Jak należy formatować artykuł?

21-01-2010 01:06 | abnaxus
Jak należy formatować artykuł?
Artykuł musi być zredagowany w programie Microsoft Word w oparciu o szablon dokumentu, dostępny na portalu. W szablonie, oprócz standardowych styli, zdefiniowane sa jeszcze style, których należy używać w trakcie redagowania dokumentu:
  • _Tytuł - styl ten służy do oznaczenia tytułu artykułu i może zostać użyty tylko do tego celu;
  • _Podtytuł – styl ten służy do oznaczenia podtytułu artykułu i może zostać użyty tylko do tego celu;
  • _Streszczenie – styl ten służy do oznaczenia początku streszczenia artykułu i może zostać użyty tylko do tego celu;
  • _Artykuł – styl ten służy do oznaczenia początku artykułu i może zostać użyty tylko do tego celu;
  • _Źródło – styl ten służy do oznaczenia części artykułu, w których chcemy zaprezentować fragmenty kodu źródłowego. Fragmenty te mogą być dodatkowo modyfikowane;
  • _Legenda – styl ten służy do oznaczenia części artykułu, które są podpisami pod rysunkami, tabelami, itp.;
Treść streszczenia oraz artykułu powinna być pisana w oparciu o styl Normal/Normalny. Oczywiście można używać modyfikatorów typu: zmiana koloru, pogrubienie, pochylenie, itp. Nie zalecane jest tworzenie nowych własnych styli.
Nie należy używać zbędnych końców paragrafów.
Do artykułu można wstawiać obrazki. Wszelkie elementy graficzne powinny być zapisane w formacie GIF. Nie należy wstawiać do artykułu autokształtów (strzałki, figury geometryczne itp.). Wszelkie tego typu obiekty powinny być wstawiane jako grafika.

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.