BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Jak skonfigurować stacje klienckie tak, aby nie przechowywały kopii mobilnych profili?

21-01-2010 01:06 | abnaxus
Jak skonfigurować stacje klienckie tak, aby nie przechowywały kopii mobilnych profili?
Jeżeli profile są przechowywane na serwerze (profile mobilne) to standardowo stacje klienckie będą tworzyć ich kopie. W systemach Windows 2000/XP kopie profili mobilnych są przechowywane w folderze „Documents And Settings”. Administratorzy przy użyciu Edytora Założeń Systemowych mogą tak skonfigurować stacje klienckie, aby nie tworzyły kopii profili mobilnych. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q274152/

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.