BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Jak udzielić użytkownikowi nowego klucza aktywacyjnego?

21-01-2010 01:07 | abnaxus
Jak udzielić użytkownikowi nowego klucza aktywacyjnego?
W celu udzielenia użytkownikowi nowego klucza aktywacyjnego należy skorzystać z opcji UserSupport -> Issue Product Keys. Trzeba jedynie wpisać nazwę użytkownika i wybrać oprogramowanie, na które ma być przydzielony nowy klucz (nie może to być oprogramowanie, którego użytkownik nigdy nie zamawiał). Użytkownik otrzyma wtedy email z nowym numerem.

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.