BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Jaka jest różnica pomiędzy pakietami licencyjnymi Windows XP retail and volume?

21-01-2010 01:06 | abnaxus
Jaka jest różnica pomiędzy pakietami licencyjnymi Windows XP retail and volume?
System Windows XP w pakiecie licencyjnym volume nie wymaga aktywacji produktu. Powinien być wykorzystywany tylko w celu instalacji oprogramowania na komputerach w laboratoriach jednostki. Każda jednostka otrzymuje pojedynczy klucz instalacyjny volume licence key (VLK). Administratorzy zarządzający zasobami MSDNAA zobowiązani są do trzymania klucza w bezpiecznym miejscu. VLK powinien być trzymany w takim miejscu, aby nie dostał się w niepowołane ręce. Pakiet licencyjny retail systemu Windows XP ma służyć studentom i innym osobom uprawnionym do instalacji Windows XP na komputerach osobistych. Unikatowy klucz można pobrać z witryny dla sybskrybentów MSDN (MSDN Subscriber Downloads). Każda osoba, która jest uprawniona do pobierania lub otrzymywania Windows XP powinna mieć dostęp do takiego klucza (udostępniane w pakietach po 25). Dodatkowe klucze można pobrać ze strony MSDN Subscriber Downloads. Prosimy o nierozpowszechnianie kluczy z pakietu licencyjnego volume. Dziękujemy za współpracę.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.