BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Jaki jest algorytm wyliczania oceny końcowej dla artykułu w konkursie CodeGuru?

21-01-2010 01:07 | abnaxus
Jaki jest algorytm wyliczania oceny końcowej dla artykułu w konkursie CodeGuru?
Algorytm wyliczania końcowej oceny artykułu w konkursie CodeGuru ma następującą postać:
ocena końcowa = ocena moderatora * 0,4 + oceny recenzentów * 0,4 + oceny pozostałych użytkowników * 0,2

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.