BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Jakie wersje testowe oprogramowania (beta version) mogę otrzymać? Jakie są warunki ich używania?

21-01-2010 01:06 | abnaxus
Jakie wersje testowe oprogramowania (beta version) mogę otrzymać? Jakie są warunki ich używania?
Jednostka otrzymuje każde oprogramowanie zgodne z założeniami MSDNAA. W tym między innymi Visual Studio .NET. Zgodnie z Aneksem do Ramowej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania MSDNAA, można używać wersji testowych oprogramowania na tych samych warunkach jak, każdego innego składnika dostarczonego w subskrypcji. Zatem jednostka oraz studenci mogą pobierać wszystkie dostępne wersje i instalować je na swoich komputerach osobistych. Nie zalecamy instalacji wersji testowych na maszynach produkcyjnych. Najlepiej pobrać je i zainstalować na kilku komputerach tylko w celach testowych.

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.