BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyRozpocznij efektywną pracę z Visual Studio Online - Praca z kodem

24-09-2015 00:01 | Przemysław Gałuszka
Autorem tego cyklu artykułów jest Łukasz Szulc

"Rozpocznij efektywną pracę z Visual Studio Online" to cykl artykułów dotyczący rozpoczęcia pracy z tym oprogramowaniem. Cykl ten składa się z 4 części:

  1. Tworzenie konta
  2. Praca z kodem w repozytorium
  3. Dodawanie użytkowników do projektu
  4. Elementy ALM

W tym artykyle, krok po kroku, zostanie omówiona praca z kodem znajdującym się w repozytorium w Visual Studio Online

Jedną z najważniejszych funkcji Visual Studio Online jest możliwość używania repozytorium kodu, pozwala to na współpracę wielu programistów nad jednym projektem, daje możliwość cofnięcia się do dowolnego punktu w historii tworzenia kodu i co najważniejsze chroni nas przed utratą postępów w pracy. W tym rozdziale będę używał Visual Studio 2015, ale można również używać dowolnego edytora z obsługą kontroli wersji bądź zewnętrznego narzędzia, takiego jak git bash.

Z głównego dashboardu wybieramy utworzony projekt.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Uruchom Visual Studio 2015. Wybierz opcję File -> New -> Project oraz utwórz prostą aplikację konsolową. Jej kod dodamy do repozytorium.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Po utworzeniu aplikacji należy przejść do okna team explorer jeżeli nie jest ono widoczne po prawej stronie, należy z View wybrać Team Explorer.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

W oknie Team Explorera znajduje się opcja Connect to Visual Studio Online.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Po kliknięciu w connect pojawi się okno z opcją dodania serwera. Wybieramy przycisk Servers.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Wybieramy add.


Kliknij na zdjęciu, aby powiększyć

Następnie podajemy url do naszego konta VSO, który podawaliśmy przy tworzeniu konta w portalu Azure.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Adres do VSO można znaleźć w portalu Azure. Kliknij w kafelek w Dashboardzie z nazwą Twojego konta oraz przekopiuj link znajdujący się w polu Url.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Zaznaczony obszar należy przekopiować do pola widocznego na zdjęciu nr 7. Po wciśnięciu ok należy zalogować się loginem i hasłem, które zostały użyte do utworzenia subskrypcji Azure.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Wybieramy DefaultCollection oraz TestAccount, po zaznaczeniu wybranych kolekcji oraz projektów wybieramy connect.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Po zakończeniu wszystkiego w oknie team explorera pojawi się opcja sklonowania repozytorium.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na solucji i wybieramy Add To Source Control.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Następnie wybieramy GIT. Pojawi się nowe okno w Team Explorer, które pokaże zmiany w plikach. Wpisujemy dowolną nazwę i wciskamy commit.


Kliknij na zdjęciu, aby powiększyć

Wybieramy przycisk getting started, z rozwijanego menu wybieramy naszą subskrypcję oraz projekt. Klikamy publish. Właśnie dodaliśmy nasz kod do kontroli wersji.

Zarządzać dodawaniem kodu możemy z poziomu powershella. Co generalnie polecam. Aby to zrobić należy pobrać i zainstalować https://desktop.github.com/. Następnie wchodzimy na portal https://<nazwakonta>.visualstudio.com/ i wybieramy Recent Projects.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Ponieważ git wymagałby w konsoli używania długiego niewygodnego maila do autoryzacji utworzymy alternatywną opcje logowania. Aby to zrobić należy wybrać zakładkę code.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

W oknie które się otworzy możemy przeglądać kod który został dodany do naszego repozytorium, dodawać komentarze tworzyć nowe gałęzie oraz tworzyć nowe repozytoria, co teraz uczynimy.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyc

W nowym oknie wystarczy podać nową nazwę repozytorium.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Poniżej możemy znaleźć opcję Clone this repository, klikamy na nią i wybieramy enable alternate credentials, warto zapoznać się z dodatkowymi opcjami klonowania repozytorium, które są opisane na tej stronie.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Na nowej stronie wpisujemy odpowiadający nam login oraz hasło oraz wciskamy create.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Kiedy już to zrobiliśmy możemy w końcu sklonować nasze repozytorium.

Wystarczy skopiować link widoczny na poniższym zrzucie, i wkleić go do git shell (Start -> Wszystkie Aplikacje Git Hub -> Git Shell).


Kliknij na zdjęciu, aby powiększyć


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Po wykonaniu tej komendy, zostaniemy poproszeni o podanie naszego loginu i hasła.
Aby dodać jakiś kod do tego repozytorium utwórzmy w folderze do którego sklonowaliśmy, dowolną aplikację.
Kiedy już to zrobimy możemy użyć aplikacji git hub aby podejrzeć co zmieniliśmy (Start-> Wszystkie Aplikacje -> GitHub ->GitHub), aby móc podglądać zmiany należy dodać repozytorium do aplikacji w tym celu klikamy na plus w lewym górnym rogu ekranu. Zaznaczamy Add i wskazujemy ścieżkę do naszego repozytorium.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Po dodaniu możemy przejrzeć pierwsze zmiany w naszym repozytorium.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Mamy teraz dwie możliwe ścieżki albo będziemy commitować z tego programu albo z konsoli, ja osobiście polecam to drugie rozwiązanie. Aby to zrobić należy wrócić do GitShell przejść do repozytorium i wpisać git status


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Jak widać mamy 3 zmiany (rozszerzenie, które ukazuje bieżącą gałąź oraz liczbę zmian nazywa się poshgit).

Aby dodać te zmiany do repozytorium należy użyć komendy git add *, po wykonaniu tej komendy widzimy, że 7 zmian zostanie dodanych do repozytorium, dlaczego 7 ponieważ jedna ze zmian była katalogiem, który zawierał w sobie pliki git add * powoduje rekurencyjne dodanie całej zawartości folderów.


Kliknij na zdjęciu, aby powiększyć

Kiedy dodaliśmy już zmiany należy dodać commit. Robimy to za pomocą git commit –m ‘wiadomość’.

W odpowiedzi otrzymamy liczbę zmian które zostaną włączone do repozytorium.

Kliknij na zdjęciu, aby powiększyć

Ostatnią rzeczą którą należy wykonać jest git push –u origin master.
Origin jest to nazwa naszego Visual Studio Online a tak naprawdę jego adres.
Po chwili otrzymujemy komunikat o powodzeniu dodania kodu.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Jedną z zalet Visual Studio Online jest możliwość przeglądania tego co zostało przesłane do repozytorium wrócimy w tym celu do ekranu z zrzutu nr. 2.16. Wybierając zakładkę history możemy zobaczyć co działo się w naszym repozytorium.


Kliknij na zdjęciu, aby powiększyć

Po kliknięciu na komentarz dotyczący danego commitu (parametr –m w git commit) możemy zobaczyć wszystkie zmiany.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Jeżeli ilość naszych programistów jest większa niż jeden współpracownicy mogą zostawiać komentarze dotyczące kodu, w tym celu należy najechać na numer linii i kliknąć w ikonę zaznaczoną czerwonym obszarem.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

W zakładce Explorer możemy dokonywać zmian w plikach z poziomu przeglądarki. Należy pamiętać, że po każdej takiej zmianie należy u wszystkich klientów desktopowych wykonać komendę git pull, która spowoduje pobranie najnowszej wersji z repozytorium.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Po wykonaniu git pull zobaczymy zmiany które zaszły w naszym repozytorium.


Kliknij na zdjęciu, aby je powiększyć

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.