BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyTutorial: „Mój komis samochodowy” – instalacja starter kita na serwerze AMM-KOMPUTER. Część 1

30-05-2006 22:49 | zooly
Część pierwsza przewodnika omawia krok po kroku: 1. konfigurację założonego konta w promocji firmy AMM-Komputer 2. przeniesienie kodu starter kita na serwer

Wprowadzenie

Tematy omówione w tym przewodniku

Wymagania

Błędy a customErrors

1.      Panel administracyjny konta – pierwsze logowanie

2.      Zakładanie domeny

3.      Konfiguracja serwera IIS

4.      Dostęp do konta przez FTP

5.      Przenoszenie aplikacji na serwer

6.      Wirtualny katalog

Wirtualne katalogi, IIS i ASP .NET – podstawowe  informacje

Podsumowanie

Wprowadzenie

Nowe, wygodniejsze narzędzia Microsoftu (Visual Studio 2005, Visual Studio 2005 Express, SQL Server 2005, SQL Server 2005 Express) i .NET Framework 2.0 są tematem zainteresowania coraz większej liczby programistów. Szczególną popularnością cieszy się ASP .NET 2.0. Dla osób poznających tę technologię Microsoft udostępnił darmowy hosting na serwerach firmy AMM-KOMPUTER.

Dla wielu nowych użytkowników może czuć się przytłoczonymi przez tak rozbudowane narzędzia. Wielu z nich sięga po specjalnie przygotowane starter kity. Aktualnie na stronach Polskiego Centrum ASP .NET dostępne są dwa takie projekty dostępne w języku polskim (Mój komis samochodowy i Mój wydział), oraz osiem dostępnych w języku angielskim.

Celem tego przewodnika jest poprowadzenie nowych użytkowników przez chwilami skomplikowany proces zakładania konta na serwerze hostingowym i umieszczanie na nim starter kita Mój komis samochodowy.

Tematy omówione w tym przewodniku

Część pierwsza przewodnika omawia krok po kroku:

  1. procedurę zakładania darmowego konta w promocji firmy AMM-Komputer
  2. konfigurację założonego konta
  3. przeniesienie kodu starter kita na serwer

Wymagania

Przed przystąpieniem do założenia konta należy upewnić się, że na lokalnym komputerze zostały zainstalowane:

*Visual Studio 2005 lub Visual Web Developer 2005 Express Edition

*SQL Server 2005 lub SQL Server 2005 Express Edition z SQL Server Express Edition Toolkit

       

       

*starter kit Mój komis samochodowy

       

W kolejnych rozdziałach skrót VS oznaczał będzie środowisko Visual Studio 2005, zaś VWE – Visual Web Developer 2005 Express.

Błędy a customErrors

Przeniesienie aplikacji na zewnętrzny serwer nie zawsze udaje się za pierwszym razem. Powodem może być błąd konfiguracji, brak danych w bazie albo brak jednego z plików. Domyślnie ASP .NET w przypadku błędu wyświetla lakoniczną informację. Możemy się przed tym obronić przez dodanie nowego wpisu w sekcji <system.web> pliku web.config (znajdującego się w katalogu głównym aplikacji). Musimy upewnić się, że w sekcji tej znajduje się wpis: <customErrors mode="Off" /> (patrz listing 1). Pozwoli on na wyświetlenie pełnej informacji o błędzie. Musimy jednak pamiętać o usunięciu/zmianie tego wpisu po usunięciu problemów z aplikacją (szczegółowe informacje o błędach zawierają fragmenty kodu, które nie zawsze powinny być ujawniane).

 

[Plik web.config]
<?xml version="1.0"?>

<configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0">

  <appSettings>

    <add key="FromEmail" value="info@nazwafirmy.pl" />

    <add key="ToEmail" value="info@nazwafirmy.pl" />

    <add key="SmtpServer" value="poczta.nazwafirmy.pl" />

  </appSettings>

  <connectionStrings>

    <remove name="LocalSqlServer"/>

<add name="LocalSqlServer" connectionString="Data Source=.\SQLExpress;Integrated Security=True;User Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf" />

    <add name="ConnString" connectionString="Data Source=.\SQLExpress;Integrated Security=True;User Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|MojKomis.mdf" providerName="System.Data.SqlClient" />

       

  </connectionStrings>

  <location path="AdminOffer.aspx">

    <system.web>

      <authorization>

        <deny users="?" />

      </authorization>

    </system.web>

  </location>

  <location path="AdminDetails.aspx">

    <system.web>

      <authorization>

        <deny users="?" />

      </authorization>

    </system.web>

  </location>

  <location path="AdminConfiguration.aspx">

    <system.web>

      <authorization>

        <deny users="?" />

      </authorization>

    </system.web>

  </location>

  <location path="AdminNews.aspx">

    <system.web>

      <authorization>

        <deny users="?" />

      </authorization>

    </system.web>

  </location>

      <system.web>

    <membership>

      <providers>

        <remove name="AspNetSqlMembershipProvider" />

        <add name="AspNetSqlMembershipProvider"

                  type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"

                  connectionStringName="LocalSqlServer"

                  enablePasswordRetrieval="false"

                  enablePasswordReset="true"

                  requiresQuestionAndAnswer="true"

                  applicationName="/"

                  requiresUniqueEmail="false"

                  minRequiredPasswordLength="1"

                  minRequiredNonalphanumericCharacters="0"

                  passwordFormat="Hashed"

                  maxInvalidPasswordAttempts="5"

                  passwordAttemptWindow="10"

                  passwordStrengthRegularExpression="" />

      </providers>

    </membership>

    <authentication mode="Forms">

      <forms loginUrl="Logon.aspx" />

    </authentication>

    <pages styleSheetTheme="Yellow" />

            <compilation debug="true"/>

    <globalization requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="pl-PL" uiCulture="pl-PL" />

    <customErrors mode="Off" />

  </system.web>

</configuration>

Listing 1 Zmiany w pliku web.config, ułatwiające instalację aplikacji. Nowa linijka kodu została wyróżniona kolorem

1.   Panel administracyjny konta – pierwsze logowanie

Po przejściu do strony z rejestracją konta, podaniu danych otrzymujemy potwierdzenie rejestracji a następnie potwierdzenie aktywacji. Zawiera ono nasz login i hasło do systemu. Do systemu możemy zalogować się na stronie https://panel.top100.net.pl/default.asp. Po podaniu prawidłowego loginu i hasła zostajemy przeniesieni do głównego menu (User Main menu, patrz Rys. 1)

 

Główne menu panelu administracyjnego konta

Rys. 1 - Główne menu panelu administracyjnego konta

       

2.   Zakładanie domeny

2.1.         Aby założyć nową domenę, w panelu głównym klikamy na Domeny i zostajemy przeniesieni na stronę przedstawioną na Rys. 2.

 

Domeny przydzielone do konta

Rys. 2 - Domeny przydzielone do konta

W menu Domeny możemy wyszukać lub dodać dowolne domeny (pakiet darmowy jest jednak ograniczony do 2 subdomen w domenie top100.org.pl).

2.2.         W pole Szukanie domeny wpisujemy pełną nazwę domeny, którą chcielibyśmy zarejestrować. Jej przykładowa postać to: <nazwa>.top100.org.pl, gdzie pod <nazwa> należy podstawić np. swojego nicka, imię lub fragment nazwy aplikacji. W przyszłości aplikacja będzie dostępna właśnie po wpisaniu w okno przeglądarki tego adresu.

Po wpisaniu adresu klikamy przycisk Szukaj.

2.3.         Jeśli szukana domena (komis.top100.org.pl) nie jest zajęta, wówczas możemy dodać ją do naszego darmowego pakietu (tak AMM określa konta) poprzez kliknięcie Dodaj.

2.4.         Na nowej stronie (Rys. 3) podajemy pożądaną nazwę domeny <nazwa>.top100.org.pl (dla potrzeb tutoriala jest to komis.top100.org), w drugie okno wpisujemy pl.

2.5.         Klikamy Zapisz

 

Dodawanie (sub)domeny

Rys. 3 - Dodawanie (sub)domeny

2.6.         Operacja ta trwa do kilkunastu sekund, po czym zostajemy przeniesieni na stronę Szczegóły Pakietu, na której będziemy mogli ustalić przyjazną nazwę „nowego pakietu” (Rys. 4).

 

Szczegóły nowego pakietu

Rys. 4 - Szczegóły nowego pakietu

2.7.         Po powrocie do menu Domeny zobaczymy, że nowa domena została dodana (Rys. 5) i będziemy mogli wyświetlić jej szczegóły takie jak adres www czy ip (Rys. 6).

 

Nowa domena

Rys. 5 - Nowa domena

 

Szczegóły domeny

Rys. 6 - Szczegóły domeny

 

2.8.         Po otworzeniu w przeglądarce domeny powinna wyświetlić się strona przygotowana przez firmę hostingową.

Uwaga: W niektórych przypadkach domena jest dostępna dopiero po kilku godzinach.

3.   Konfiguracja serwera IIS

Starter kit może być uruchomiony tylko przy współpracy z .NET Framework 2.0. Domyślnie nowe konta AMM są przygotowane do działania z aplikacjami stworzonymi pod kątem .NET Framework 1.1. Ten rozdział opisuje konfigurację witryny pod kątem odpowiedniej wersji ASP .NET i .NET Framework.

3.1.         Na stronie Menu domeny klikamy na Ustawienia Strony WWW

3.2.         Zostajemy przeniesieni zostajemy do menu Ustawienia Strony WWW (Rys. 7).

 

Ustawienia stron WWW

Rys. 7 - Ustawienia stron WWW

3.3.         W menu musimy zaznaczyć wersję ASP .NET na której ma działać nasz starter (w sekcji Rozszerzenia Strony wybieramy Version 2).

3.4.         Klikamy Zapisz, co spowoduje aktualizację ustawień strony

4.   Dostęp do konta przez FTP

Skonfigurowanie dostępu do naszego konta jest ostatnim krokiem dzielącym nas od przeniesienia gotowej witryny na serwer.

4.1.         Konfiguracji konta FTP dokonujemy poprzez kliknięcie Konta FTP  z Menu Domeny (Rys. 6).

4.2.         Następnie klikamy Dodaj i zostajemy przeniesieni do formularza dodawania nowego konta (Rys. 8).

 

Edycja konta FTP

Rys. 8 - Edycja konta FTP

Na nowej stronie podajemy nazwę użytkownika i jego hasło – z nich będziemy korzystali podczas łączenia się z serwerem FTP. Dobrze jest ustalić od razu katalog, do którego będziemy logowani - \wwwroot. Możemy tego dokonać poprzez kliknięcie ikony na prawo od pola Folder FTP, po czym w nowym okienku klikamy dwukrotnie na katalog wwwroot i następnie OK.

5.   Przenoszenie aplikacji na serwer

Po zalogowaniu się na serwerze FTP zobaczymy plik _holding.htm – możemy z powodzeniem go usunąć, służy tylko do celów informacyjnych.

5.1.         Wszelkie pliki znajdujące się w katalogu instalacji starter kita (z wyjątkiem tych z katalogu App_Data) przenosimy do katalogu komis na serwerze FTP.

Do przesłania plików na serwer możemy także skorzystać z wbudowanej w VS/VWE funkcjonalności Copy web site (menu Website/Copy Web Site, Rys. 9).

 

Kopiowanie starter kita wewnątrz VS/VWE

Rys. 9 - Kopiowanie starter kita wewnątrz VS/VWE

5.2.         Klikamy Connect i podajemy ustawienia połączenia. W pole Server wpisujemy adres serwera FTP (komis.top100.org.pl), odznaczamy pole Anonymous Login i w pola Username, Password podajemy odpowiednio login i hasło użytkownika FTP (Rys. 10).

5.3.         W kolejnych krokach obsługa programu sprowadza się do wybrania plików i docelowego katalogu, dlatego jest pominięta.

 

Rys. 10

6.   Wirtualny katalog

Wirtualne katalogi, IIS i ASP .NET – podstawowe  informacje

W środowisku produkcyjnym wszystkie aplikacje ASP .NET są hostowane przez serwer IIS. W związku z tym, że na jednym serwerze jednocześnie może działać wiele aplikacji WWW, potrzebny jest mechanizm, który odizoluje je od siebie. Takim mechanizmem są właśnie wirtualne katalogi (ang. virtual directory). Każda aplikacja WWW musi znajdować się w oddzielnym katalogu wirtualnym, co pozwala m.in. na dostęp do plików z zewnątrz i na zdefiniowanie praw dostępu do zawartych w nim plików i katalogów.

Wirtualny katalog wyznacza także katalog główny aplikacji (ang. root directory). Więcej informacji można uzyskać w artykułach Creating ASP.NET Applications i IIS Applications and Virtual Directories.

       

Na darmowym koncie możemy ustalić dwa katalogi wirtualne.

6.1.         Aby dodać nowy katalog wirtualny w Menu Domeny klikamy na Virtual Directories. Zostajemy przeniesieni na stronę Virtual Directories (Rys. 11).

 

Wirtualne katalogi

Rys. 11 - Wirtualne katalogi

6.2.         Klikamy Dodaj, co powoduje przeniesienie nas na stronę Add Virtual Directory (Rys. 12)

6.3.         W pole Virtual Directory Name wpisujemy komis, w pole Physical Folder wpisujemy  \komis.

6.4.         Klikamy Zapisz

 

Parametry nowego katalogu wirtualnego

Rys. 12 - Parametry nowego katalogu wirtualnego

6.5.         Po zapisaniu ustawień lista katalogów wirtualnych zostaje uzupełniona o utworzony właśnie katalog.

Podsumowanie

Tutorial ten miał za zadanie pokazać, w jaki sposób można skonfigurować darmowe konto w hostingu AMM-KOMPUTER do obsługi przykładowej aplikacji WWW.

Po przejściu kroków pokazanych w przewodniku, Mój komis samochodowy jest dostępny pod adresem http://www.komis.top100.org.pl/komis/. Na razie tylko strona http://www.komis.top100.org.pl/komis/about.aspx wyświetla się poprawnie. Powodem jest błąd dostępu do bazy danych. W kolejnej części przewodnika przeniesiemy bazę komisu na serwer baz danych firmy AMM.-KOMPUTER. 

Literatura i dokumentacja AMM (wszystkie odnośniki były dostępne 20 V 2006)

  1. Zakładanie domeny w panelu HELM
  2. ASP i ASP.NET (AMM) – FAQ
  3. Paul Wilson's ASP.NET Corner - IIS Applications and Virtual Directories
  4. Stephen Walther - Creating ASP.NET Applications

.

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.