BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyWindows Phone 8 w języku Visual Basic: Launchers cześć I

05-07-2013 20:13 | Paweł Niewegłowski
Implementacja wybranych Launcherów przy użyciu jezyka Visual Basic na platformie Windows Phone 8.

Najczęściej publikacje związane z tworzeniem aplikacji mobilnych na platformy Windows Phone odnoszą się do implementacji w C# lub XNA (tworzenie gier). Ostatnio zaczęły pojawiać się artykułu z implementacjami w C++ oraz Direct2D, Direct 3D w związku z ich dostępnością w nowej wersji mobilnych okienek czyli Windows Phone 8. Próżno szukać publikacji poświęconych programowaniu aplikacji mobilnych przy użyciu języka Visual Basic. Jak właściwie jest ze wsparciem języka VB? Czy pozostał on tylko pamiątką z pięknej przeszłości, a teraz sam Microsoft boi się przyznać sam przed sobą, że nikt tego nie używa? Sądzę, że warto bliżej przyjrzeć się zarówno samemu językowi programowania jak i implementacji kodu w aplikacjach mobilnych. W tym artykule zajmę się Launcherami: MarketplaceSearchTask, MarketplaceDetailTask, MarketplaceReviewTask.Agenda artykułu:

1. Co to jest Visual Basic?

2. MarketplaceSearchTask.

3. MarketplaceDetailTask.

4. MarketplaceReviewTask.

 

1. Co to jest Visual Basic?

Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC, ale unowocześniona. Zawiera kilkaset instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia np. możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX. 

 

2. Co to jest MarketplaceSearchTask? 

MarketplaceSearchTask to jeden z wielu Launcherów dostępnych przy tworzeniu aplikacji na platformę  mobilną Microsoftu. Uruchamia mechanizm przeszukiwania Windows Phone Store (dawniej Marketplace). 

 

2.1. Przykładowa implementacja [VB]:

 

1. Należy dodać odpowiednie oświadczenie w kodzie (dodajemy przez użyciem każdego Launchera):

Import Microsoft.Phone.Tasks

2. Dodać poniższy kod do aplikacji oraz określić warunki (parametry) przeszukiwania. Implementacja wyszukuje wnioski, których typ zawartości jest domyślny.

Dim marketplaceSearchTask As MarketplaceSearchTask = new MarketplaceSearchTask()

marketplaceSearchTask.SearchTerms = "noonny company"

marketplaceSearchTask.Show()

 

3. Co to jest MarketplaceDetailsTask?

MarketplaceDetailsTask to jeden z wielu Launcherów dostępnych przy tworzeniu aplikacji na platformę  mobilną Microsoftu. Użycie powoduje wyświetlenie informacji odnośnie danej aplikacji zawartej w Windows Phone Store.

 

3.1.Przykładowa implementacja [VB]:

Należy dodać poniższy kod do aplikacji. W zawartości ContentIdentifier podać należy unikalny identyfikator dla aplikacji (identyfikator tworzonej przez nas aplikacji znajduje się w Properties w pliku AssemblyInfo.cs).

Dim marketplaceDetailTask as MarketplaceDetailTask= new MarketplaceDetailTask()

marketplaceDetailTask.ContentIdentifier = "69e09f91-9471-4559-9e72-3f022d5016a5" 

marketplaceDetailTask.ContentType = MarketplaceContentType.Applications

marketplaceDetailTask.Show()

 

4. Co to jest MarketplaceReviewTask?

MarketplaceReviewTask to jeden z wielu Launcherów dostępnych przy tworzeniu aplikacji na platformę  mobilną Microsoftu. Uruchamia Windows Phone Store i przenosi użytkownika do konkretnej kategorii aplikacji.

 

4.1. Przykładowa implementacja [VB]: 

Pamiętając o Import Microsoft.Phone.Tasks, dodać poniższy kod do aplikacji. Przenosi użytkownika do konkretnej kategorii aplikacji w WPS.

Dim marketplaceReviewTask as MarketplaceReviewTask = new MarketplaceReviewTask()

marketplaceReviewTask.Show()

Komentarze 1

Łukasz Klejnberg
Łukasz Klejnberg
3021 pkt.
Guru
Właściciel projektów
Super uczestnik projektów
08-07-2013
oceń pozytywnie 0
wstawki kodu są nieczytelne - dobrze byłoby je umieścić w odpowiednich blokach :)
pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.