BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[WPF] Wyłączenie polecenia cofnij (Ctrl-Z) dla TextBox

09-01-2012 08:20 | Paweł Sołtysiak
Jak wyłączyć możliwość cofnięcia zmian w TextBox, a przy okazji zaoszczędzić pamięć operacyjną.

Używając kontrolki TextBox w Windows Presentation Foundation, mamy możliwość wyłączenia funkcji cofającej zmiany w kontrolce, używając skrótu klawiszowego Ctrl-Z.

Aby wyłączyć możliwość cofiania musimy ustawić właściwość kontrolki o nazwie IsUndoEnabled na false. Domyślnie IsUndoEnabled jest ustawione na true.

Przykład (XAML):

 <TextBox Height="23" Name="tbTest" VerticalAlignment="Center" IsUndoEnabled="False" />

Dzięki ustawieniu tej właściwości, możemy zaoszczędzić pamięć. Otóż każda zmiana tekstu w kontrolce powoduje zapisanie starego tekstu, tak aby aplikacja po wciśnięciu Ctrl-Z mogła powrócić do poprzedniego tekstu.

Jeżeli często zmieniamy tekst w kontrolce TextBox powinniśmy obowiązkowo wyłączyć możliwość cofnięcia zmian.

TextBoxBase.IsUndoEnabled Property

tagi: porady WPF

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.