BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki
User 79899
User 79899
35 pkt.
Poczatkujacy

 
0


Witam
W dataTable mam rekordy z bazy danych. Kazdy rekord to 3 kolumny. Jak w
ASP i C# wpakowac te dane do listboxa? Jak uzyskac dostep do kazdej
kolumny w rekordzie?

tagi: C#

robert.wilczynski
robert.wilczynski
40 pkt.
Poczatkujacy
 
0


DataTable dt = new DataTable("myDataTable");
lsbListBox.DataSource = dt;
// Pewnie zapomniałeś o tym !!!
// nazwa kolumny, której zawartość będzie widoczna w ListBox
lsbListBox.DataTextField = "Title";
// DataValueField - najczęśćiej jest to klucz tabeli
// co pozwala na skojarzenie wybranego wiersza z danymi z innej tabeli
lsbListBox.DataValueField = "ItemID";
SqlConnection conn = new SqlConnection("your connection string...");
string command = "SELECT Title, ItemID FROM NewsItems;";
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(command, conn);
adapter.Fill(dt);
lsbListBox.DataBind();
Pozdrawiam, Robert.

Udziel odpowiedzi

pkt.
Treść wpisu:

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.