BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki
User 112960
User 112960
2 pkt.
Nowicjusz

 
0


Sorry bardzo ale jestem totalnie zielony w C# a na jutro do 16 musze znac odpowiedzi na 2 zadanka czy ktos moze mi pomóc
Zad 1
W jezyku C#:
A)Zdefiniować przykładową klasę abstrakcyjną TFigure o polu statycznym counter, metodzie wirtualnej Draw i metodzie klasowej toString. Zainicjalizować pole statyczne
B)Zdefiniować klasę konkretną TCircle będą cą klasą pochodną od TFigure. Zadeklarować potrzebne składowe teh klasy.
C)Zdefiniować metodę funFigure o argumencie typu TFigure i o nastepujacej tresci: utworzyć idntyfikator referencyjny klasy TFigure i związać z nim argument; utworzyć obiekt klasy TCircle.Na koniec wywołać metodę Draw a następnie wymusić zwolnienie paamięci dla obiektu klasy TCircle
D)Zdefiniowac przykłądowy konstruktor 2-argumentowy w klasie TCircle
Zad2
W jezyku C# napisac fragmenty kodu realizujące:
A)w funkcji Run klasy Moja klasa - aktywację obsługi sytuacji wyjątkowej obejmującą wywołanie metody HashTable klasy UtilityClass o jednym argumencie - liczbie całkowitej Counter;
B)w funkcji HashTable należy utworzyć obiekt klasy TVector i 2 wymiarową kwadratową tablicę elementów liczb całkowitch o rozmiarach podanych przez Counter a nastepnie wywołać funkcję HashSort klasy UtilityClass o trzech argumentach - obekcie klasy TVector, tablicy elementów liczb całkowitych i liczbie całkowitej Counter.
C)w funkcji HashSort należy zgłosić wyjątek typu własne klasy My Exception dziedziczącej po Exception, jeśli przekazany argument Counter jest równy zero.
D)zdefiniować klasę MyException
Bardzo prosze o odpowiedź !!
tagi: C#

Udziel odpowiedzi

pkt.
Treść wpisu:

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.