BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Zgłaszanie aktywności

Punkty za aktywności w Geek Club są naliczane automatycznie (napisanie newsa, artykuły, itp.). Istnieją jednak inne, dodatkowe aktywności, które można zgłosić do Administratorów programu w określonych kategoriach (kategorie mogą się zmieniać w trakcie trwania programu). Są to specjalne aktywności, które dzieją się poza portalem, ale które też nagradzamy punktami.


W celu zgłoszenia takiej aktywności należy wypełnić poniższy formularz i opisać zgłaszaną aktywność. Tu proces jest ręczny – czyli Administrator programu przegląda zgłoszenia i na podstawie różnych źródeł (w zależności od aktywności) potwierdza lub odrzuca daną aktywność. Użytkownik jest informowany mailowo o akceptacji lub odrzuceniu danego zgłoszenia. Jeśli Administrator zaakceptuje zgłoszenie, automatycznie przyznawana jest określona liczba punktów na konto użytkownika zgłaszającego.