BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Grupy

Poznańska Grupa .NET

Od
2010-07-07
Poznań
Poznańska Grupa .NET
Poznańska Grupa .NET jest przedsięwzięciem mającym na celu integrację deweloperów z terenu Wielkopolski, zawieranie znajomości i wspólny rozwój poprzez wymianę doświadczeń. Grupa realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie regularnych, comiesięcznych spotkań, na których członkowie PG .NET lub zaproszeni prelegenci z zewnątrz (INETA Speakers, Microsoft) prezentują zagadnienia związane z technologią Microsoft .NET. Wśród naszych zamierzeń jest organizowanie warsztatów, aby uczestnicy mogli zdobytą wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę. Do planów długookresowych można zaliczyć wyłonienie ekspertów oraz potencjalnych kandydatów na tytuł MVP pośród członków Grupy.
www http://www.facebook.com/pgdotnet adres
email jarekptr@hotmail.com
Team leader: Jarosław Janiszewski
users96
comments 2
calendar 24
files 2

Poznańska Grupa .NET jest przedsięwzięciem mającym na celu integrację deweloperów z terenu Wielkopolski, zawieranie znajomości i wspólny rozwój poprzez wymianę doświadczeń.

Grupa realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie regularnych, comiesięcznych spotkań, na których członkowie PG .NET lub zaproszeni prelegenci z zewnątrz (INETA Speakers, Microsoft) prezentują zagadnienia związane z technologią Microsoft .NET.

Wśród naszych zamierzeń jest organizowanie warsztatów, aby uczestnicy mogli zdobytą wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę. Do planów długookresowych można zaliczyć wyłonienie ekspertów oraz potencjalnych kandydatów na tytuł MVP pośród członków Grupy.

Grupa zawodowa
Kontakt w sprawie grupy:
Miejsce spotkań: Siedziba firmy Cognifide - ul. Murawa 12-18 B.
Dołącz do tej grupy Załóż konto
               
 Pokaż wszystkie tagi